master04_image001

 

Årsmelding - 2004

 

Klæbu, den 22.02.2005.

 

 

Klæbu Historielag hadde ved årsskifte 329 medlemmer, fordelt med 325 enkelt-/familiemedlemmer og 4 lagsmedlemmer.

 

Styret i laget har i året bestått av følgende:

              Leder                         Ole Haugum

              Nestleder                  Marit Kleven

              Kasserer                    Kåre Haugen

              Sekretær                   Per-Inge Løvold

              Styremedlem           Astrid Grendstad

              Varamedlemmer    Øyvind Solberg, Ole Bromseth og Randi Berg.

 

Det er i året avholdt 15 styremøter og behandlet 94 saker. Mange av dem sammen med representanter for museumsstyret. Det er ved hvert årsmøte valgt ca. 45 personer i ulike styrer og komiteer. Foruten dette tjenestegjør mange hver helg på museet i sommermånedene.

 

Generelle kommentarer.

I starten av 2004 og langt utover året rådet det stor optimisme i laget. Nye fine lokaler, hvor alle grupper når som helst kunne ha møter og samlinger. En helt ny tid var inntrådt, og optimismen var stor. Mange tiltak gjennom året har hatt god utvikling, og er gjennomført. En av de ting laget ikke har vært komfortabel med, er manglende bevilgninger. Vi har hevdet at det lar seg ikke gjøre å ta seg av hele Bygdemuseet, og samle/arkivere alle aktuelle ting uten økte bevilgninger og arkivhjelp. Mange oppgaver innen vedlikehold av hus og teknisk utstyr venter på sin løsning.

 

Aktiviteter gjennom året.

Årsskrift og kalendere.

Redaksjons- og kalender-komiteen har nedlagt et stort arbeid gjennom året. Alt var ferdig for salg i november og desember. Det er alles håp at produktet også i år falt i smak.

 

Skilting av gamle veier/stier.

Det er vedtatt at den gamle bygdeveien fra Teigen – over Ståggån – Håggådalen og innover bygda, forbi Halset – Bostad til Digre i Bratsberg skal merkes. Dette arbeidet er satt i gang, og vil videreføres i kommende år.

 

Skilting i utmark.

Storparten av utmarka i Klæbu er merket tidligere. Dette gjelder spesielt stier og sætrer. Vassfjellmarka har blitt stående igjen, men vil få sine skilt kommende sommer.

 

Medlemsmøte – Kulturkveld.

Den 29. april var hovedtema, slektsgransking. Innleder var klæbyggen Tor Ingar Nordsetrønningen. Per Hagen orienterte om ”Seniorenes dataforum”. Martha Grendstad fortalte om foto – registrering av gamle portrettbilder med spesielle moter/drakter.

 

”Vandring på gjengrodde stier”

Lørdag 5. juni var medlemmer invitert for å gå den gamle veien mellom Bostad og inn til Digre i Bratsberg. Denne biten blir merket til sommeren. Rundt 30 personer deltok tur – retur. Kaffe på Bostadflata etterpå. En fin tur i godt vær.

 

St.Hans feiring på Bygdemuseet.

Som før ble dette det store arrangementet i året. Bra vær med godt oppmøte (ca. 300).

Musikk av Georg Sveens orkester hele kvelden. Teaterlaget ”Håssåsig” framførte spellstykket ”Hverdagsliv på Teigen ca. 1875”, skrevet av Ingebjørg Forsberg. Meget bra fremført til stor jubel fra publikum. Melkespannkasting, putekrig og åpen restaurant fikk folk til å kose seg på det fine området på Teigen. Mange koste seg med bålbrenning og grilling ved sjøkanten.

 

Kulturuka.

31. august gikk kulturukas historiske aften av stabelen. Foredrag ved Thyra Solem fra Vitenskapsselskapet om ”kulturlandskap”. Sang og musikk.

 

Åpning av turstien ”Sjå Sjøbygda”,

Skjedde 4. september. Denne går fra Bygdemuseet om ”Tomtan”  ved Bjørklia – videre til Nesset og helt til Dragsten. Denne stien er nå merket med skilt og historiske beskrivelser. Ingebjørg Forsberg har vært den store ildsjelen, med god hjelp av Per Magne Dragsten m/flere.

 

Museumsdag på Teigen 5. september.

Nytt av året var et samarbeidsprosjekt mellom Historielaget, Klæbu kommunes landbruksavdeling, samt grunneierlag og skogeierlag. Åpent museum – flere stands – utstilling av veteranutstyr som gamle traktorer – motorsager og byggmelskvern i drift.

4H hadde diverse aktiviteter. Bra oppmøte.

 

Høsttur for medlemmer.

Vår turkomite sørget for en fin rundtur med Klæburuta lørdag 18.09. Etter en opphentingsrunde i bygda startet turen fra Rådhuset kl. 08.10, og gikk nordøst over til Hell med frokost på Rica Hell Hotell kl.09.00. Derfra gikk turen videre mot Selbu og Tydal, med en stopp ved Tydal bygdemuseum hvor vi fikk en fin omvisning. Her ble det også en liten kafferast før vi kjørte videre til Stuggudal over Rien til Brekken og Røros. Her kunne vi vandre litt fritt i byen til vi skulle ha felles middag på Bergstaden Hotell kl.15.00. Hjemturen gikk om Ålen , Singsås, Støren og Ler før vi satte av vår guide Eli Myhr ved Målsjøen. Vi var 33 deltakere på turen.

 

Juleavslutning 14. desember.

De som gjennom året hadde vært med og ydet innsats var samlet på våre kontorer for å takke hverandre for innsatsen. Kaffe, bløtkaker og julegodt ble servert.

 

Hundreårsfeiring for unionsoppløsningen i 1905.

En komite for å lede dette ble oppnevnt i kommunen i 2004. Vår representant har vært Ole Haugum. Denne komiteen har nå tilnærmet klart et program for feiringen gjennom året. Dette blir kunngjort senere.

 

Egne kontorer, møterom, hvelv og lager.

I brev av 20. desember ble vi uten forvarsel av noe slag, meddelt at vi kort og konsist måtte forlate våre selv-oppussede kontorer, kjøkken og møterom i løpet av januar 2005.

Dette grunnet bortleie / salg. Kommunen henviste oss til ”Tørklemmen” som eneste løsning.

Dette mente styret ikke var tilfredsstillende for mange av våre medlemmer og tillitsvalgte med fysiske handycap. Det vi snakker om her er 2. etg. over Gamle festsal, Seminarplassen 2.

I senere forhandlinger langt ut i februar har Klæbu kommune innsett at Historielaget er ganske betydningsfullt i sin allsidige tjeneste for kommunen. Resultatet er at vi nå har undertegnet en avtale med kommunen om disposisjonsrett over storparten av sokkeletasjen under Gamle festsal, samt ”Tørklemmen”.

Vi går inn i et samarbeid med kommunen og pensjonistforeningen om disposisjon av hele bygget etter bestemte retningslinjer. Kommunen betaler alle løpende utgifter. Betydelig rehabilitering av bygget vil skje før sommeren, uten kostnader for Historielaget. Styret mener at dette på sikt vil gi et stabilt og godt grunnlag for videre drift i laget.

 

Takk til medlemmer og andre for utført arbeid i 2004 – 2005.

Det er ikke mulig å nevne alle som gir hjelp gjennom året. Styret er klar over at mange bruker mye av sin fritid til beste for lokalsamfunnet. Som nevnt så har også Klæbu kommune i de siste forhandlinger vist stor forståelse for innsatsen vi gjør. Klæbu Sparebank og Klæburuta AS er stabile samarbeidspartnere ved ulike tiltak, som vi setter pris på.

Medlemmene er de viktigste i et hvert lag. Vi takker for kontingent og andre bidrag. Mange bor utenbygds og til dels langt fra Klæbu. De kan ikke delta i vårt lokale kulturhistoriske arbeid. ”Årsskriftet” er vel bindeleddet mellom oss, og håper at dette kan være til berikelse.

 

Styret

 

Tilbake