master04_image001

 

Årsmelding - 2005

 

Klæbu, den 15.02.2006.

 

 

Klæbu Historielag hadde ved årsskiftet 335 medlemmer.

 

Styret har i året bestått av:

                          Leder                         Kåre Haugen

                          Nestleder                  Marit Kleven

                          Sekretær                   Per-Inge Løvold

                          Kasserer                    Håvard Huseby

                          Styremedlem           Ingebjørg Forsberg

                          Styremedlem           Astrid Grendstad

                          Varamedlemmer    Randi Berg og Ole Bromseth

 

Det har i året vært holdt 9 styremøter og behandlet 42 saker.

 

Generelle komentarer.

I starten av 2005 hadde vi nettopp fått utkastelsesbrev fra Klæbu kommune fra våre nyoppussede lokaler i det tidligere administrasjonsbygget. Like før årsmøtet i 2005 inngikk Klæbu kommune og Klæbu Historielag en leieavtale og rammeavtale.     

Den gir Historielaget har rett til fri leie av alle arealer i 2. etg. i nordre del av Gamle festsal samt lokalene i sokkeletasjen i 10 år fremover, med rett til fornyelse av avtalen. Det ble forutsatt at Klæbu kommune skulle pusse opp lokalene før laget overtok bruksretten – senest 01.08.05.

Først ved overgangen til nytt år (2006) ble vi anmodet om en besiktigelse, og på vårt styremøte den 17.01.06 hadde vi en befaring. Da hadde vi en bemerkning til at døra inn til det såkalte brannsikre rommet måtte skiftes, samt at luka i veggen mot sør måtte tettes igjen.

Først når dette er utført kan vi ta rommet i bruk. Ellers ser det bra ut og vi kan begynne å flytte våre eiendeler.

 

Aktiviteter gjennom året.

Vi startet vårsemesteret med ei vandring på ”gjengrodde stier”. Turen gikk den 21.05.fra Halset via Snarholta og fram til den gamle gårdstomta til Solem. Det var god oppslutning om turen, og vi avsluttet vi med kaffe.

 

Den 25.mai var alt lagt til rette for en samling i regi av ”Byen, Bygdene og kunnskapen” ved Eva Haftorns bolig ved Målsjøen. Der tok forsker Dag Dolmen for seg livet i ferskvann. Bygdas egen Karl H. Brox fortalte om livet til Svein Haftorn og hans forskning på fugler. Ivar Tanemsmo og Håvard Huseby sto for kaffekokinga på gammelt vis for de ca. 50 personene som hadde funnet veien til Målsjøen denne dagen.

 

Historielaget var delaktig i arrangementet på Seminarplassen som markerte 100 år siden unionsoppløsningen med Sverige. Vår fotogruppe la ned et stort arbeid med å fremskaffe ca. 60 bilder fra tida rundt 1905. Disse har stått utstilt på forskjellige steder siden i juni. Fotogruppa har også et samarbeid med bygdebokkomiteen om bilder og teksting av disse til den nye bygdeboka.

 

Historielaget gjennomførte et vellykket St.Hans arrangement i på Teigen i år også, på linje med det som er blitt tradisjon. Håssåsig var også i år aktører med det nye spellstykket som hadde urfremføring i 2004. ”Hverdagsliv på Teigen ca. 1875” er tittelen på stykket som Ingebjørg Forsberg har skrevet. Musikken ble besørget av Georg Sveens orkester. Det ble ny rekord med deltagende lag i melkespannkastinga i år, 7 herrelag og 5 damelag. Ellers hadde 4H ansvaret for en natursti med oppgaver i området. Som vanlig var det kaffeservering og bålbrenning. Været var bra, og mye folk besøkte museumet denne kvelden.

 

På historiekvelden i kulturuka hadde vi besøk av førsteamanuensis Anders Kirkhusmo fra NTNU. Han snakket om tida etter 7. juni og resten av året 1905. En minigruppe fra Klæbu Musikkorps sto for det kulturelle innslaget. Margot Storsve spilte til allsangen, og kaffeserveringen ble ordnet av Klæbu Pensjonistforening. En trivelig kveld, men dessverre dårlig med tilhørere.

 

Museumsdagen ble også i år arrangert sammen med familie-/ skogdagen.

Motorkameratene ved Erik Foss har fått en avtale med Klæbu kommune om å bruke gamle motorer fra Teigen mot at de holder utstyret i orden. Lokomobilen var i drift igjen, og den ble også demonstrert på langåpent. Ellers var det åpen butikk og salg av rømmegrøt. Lagets bemerkning av arrangementet må bli at kaffesalget som idrettslaget sto for, hadde for dårlig utvalg av tilbehør til kaffen.

 

Årets tur gikk til Todalen og Kårvatn søndag 2. oktober, og den fikk så god oppslutning (54) at det ikke ble plass til alle som ønsket å være med. Etter avgang fra Klæbu gikk turen til Bårdshaug Herregård hvor det ble en frokostbuffet. Deretter gikk turen videre gjennom Rindal til Surnadal, hvor vi fikk en guidet rundtur gjennom bygda med stopp på Nordvikstranda Gårdsmuseum på Kvanne – Kårvatn Fjellgård, for til slutt å innta middag på Todalshytta. Vertskapet og en representant fra Todal Historielag orienterte om stedets historie. Etter middagen returnerte vi samme vei tilbake til Klæbu.

 

9. november hadde vi et medlemsmøte med tema ”Jernutvinning i Klæbu og ellers i Trøndelag”.

Professor Arne Espelund snakket om sitt arbeid innenfor dette området. Hans Henrik Solheim fortalte om et prosjekt ungdomsskolen hadde med kullbrenning ved Donøyvatnet.

 

Laget har gått til innkjøp av et nytt dataprogram som skal nyttes til å holde oversikten over medlemsregisteret.

 

Det er i løpet av året satt opp mange (ca. 30) navneskilt i Vassfjellet. Skiltene er laget av elever ved ungdomsskolen, og de har også satt opp skiltene. Arbeidet var ledet av Svein Rikstad.

 

Laget har som vanlig gitt ut årsskrift og kalender. Begge deler er godt mottatt av medlemmer og andre. Både redaksjonskomite og kalenderkomite har gjort et godt arbeid.

 

Laget avsluttet året 2005 med en hyggekveld på gamle Sjøen skole. De som har stått på mest ved museumet og ellers i laget var invitert til kvelden.

 

Styret har satt ned et utvalg som skal samle opplysninger om Halsetheimens historie.

Like før jul ble oppussing av lokalene under Gamle festsal ferdig. Her får Historielaget eneretten til å disponere 3 rom. Det ene er tenkt brukt som arkivrom.

 

Leder har møtt på et ledermøte i Trondheim. Nestleder møtte på årsmøtet i Sør-Trøndelag Historielag. Deler av fotogruppa har deltatt i kurs på Sverresborg.

 

Styret vil til slutt takke alle som har gjort en innsats for laget siste år. Takk også til sponsorer, Klæbu kommune og andre samarbeidspartnere.

 

Styret

 

Tilbake