master04_image001

 

Årsmelding - 2006

 

 

Klæbu, den 18.02.2007.

 

 

Styret har i året bestått av:

                          Leder                         Kåre Haugen

                          Nestleder                  Marit Kleven

                          Sekretær                   Per-Inge Løvold

                          Kasserer                    Håvard Huseby

                        Styremedlem           Ingebjørg Forsberg

                     Varamedlemmer    Ole Bromseth, Randi Berg og Harald Storsve.

 

Det er avholdt 12 styremøter og behandlet 49 saker.

Årsmøtet i 2006 ble holdt på Gamle festsal den 15.03. Etter årsmøtet var ferdigstilling av lagets arkivrom en prioritert sak. Branndør ble satt inn og vi fikk tak i hylleseksjoner fra NTNU. Rommet er nå ferdig til bruk, og det vil bli tilbudt plass til lag og foreninger i Klæbu.

 

Aktiviteter gjennom året.

 

Vårens aktiviteter startet den 31. mai med ei vandring etter den gamle ferdselsveien til Nesset, og videre etter postruta i retning Dragsten. Kvelden ble avsluttet med servering av vassgraut på Teigen. 35 – 40 personer deltok.

13. juni møttes medlemmer fra Klæbu og Tiller historielag til en mimrekveld på den gamle husmannsplassen Rundhaugen. Det ble en trivelig kveld, med fint vær, mye folk og flinke aktører som underholdt oss.

St.Hansaften feiret vi tradisjonen tro på Teigen. Årets utgave ble dessverre ødelagt av duskregn og enorme mengder med knott. Håssåsig bidro også i år med underholdning.

16. august inviterte Ingebjørg Forsberg til en ny vandring fra Bjørklimarka til Merkesbekken. Lokalkjente lagsmedlemmer hadde på forhånd ryddet litt skog og kratt langs turstien fra Bjørlimarka og forbi Bjørkligårdene, Tomtan og frem til Gråsteinsmyra. Ca. 15 deltakere fikk en fin tur i et flott turvær.

Historiekvelden i kulturuka ble åpnet med et innslag av elever ved Kulturskolen. Kirkehistoriker Svein Henrik Pedersen snakket om Klæbu kirke og kirkegård. Deler av kirkegården er svært gammel, og det skal ikke foretas store inngrep i dette området. Historielaget har satt ned et utvalg som skal gi kirkevergen råd i denne vanskelige saken.

Museums- og familiedagen ble avviklet på Teigen siste søndag i kulturuka. Mange aktører var involvert i avviklingen av arrangementene.  Medlemmer av Historielaget hadde utstilling av gamle tekstiler.

Historielagets tur gikk i år til Leksvik. Her besøkte vi et privat gårdsmuseum. Turen gikk videre over Skarnsundbrua til Inderøya. Der så vi på en del av kunstneren Nils Aas sitt arbeid.

1.november var medlemmer invitert til jubileumsfest. Laget ble 25 år den 17. september.  Dette ønsket styret å markere, og igjen så var det elever ved Kulturskolen – denne gangen hornblåsere - som åpnet underholdningen. En del av de som var mest aktiv de første åra fortalte om arbeidet i startfasen. Ordfører Ivar Skei, som også var aktivt med i starten, var kveldens kåsør. Han snakket en del om nødvendigheten av historisk arbeid.. Ca. 70 medlemmer deltok på markeringen.

Gunnvor og Nils Moen har i ca. 6 år arkivert bilder og stoff fra Klæbu som står i lokalavisen. De ønsket våren 2006 avløsning, og Gerda og Oddleiv Bjørkliås har tatt over arbeidet. Vi takker for innsatsen.

Historielaget bisto med en del historisk tekst på baksida av det nye turkartet for Nordmarka.

Laget har vært med og støttet en klassetur ved Klæbu ungdomsskole. Turen gikk til 2 konsentrasjonsleirer i Tyskland. Turen var ledd i et prosjekt som klassen hadde. Tema var 2. verdenskrig.

Vi har også vært med og støttet utgivelsen av boka ”50 år med kart og kompass”. Den ble gitt ut i forbindelse med at O-klubben Trollelg rundet 50 år nylig.

Historielaget har prøvd å markedsføre museet med søndagsåpent hver helg fra St.Hans. Interessen er økende.

 

Styret

 

Tilbake