master04_image001

 

Årsmelding - 2007

 

 

Klæbu, den 02.02.2008.

 

 

Styret har i året bestått av:

Leder:            Kåre Haugen

Nestleder:     Marit Kleven

Sekretær:      Per-Inge Løvold

Kasserer:      Håvard Huseby

Styremedl:   Alma Aftret

Varamedlemmer: Randi Berg - Ole Bromseth – Harald Storsve

 

Det er avholdt 9 styremøter og 2 arbeidsmøter. 37 saker er behandlet. Ved årsskiftet hadde vi 330 medlemmer. Ca. 90 av medlemmene er bosatt utenfor kommunen. De fleste av disse er født og vokst opp i Klæbu.

 

Aktiviteter i året.

 

Lørdag 17. mars ble årsmøtet i Sør-Trøndelag historielag avviklet på Gamle festsal i Klæbu. 19 utsendinger fra 14 lag, samt styret i Sør-Trøndelag historielag deltok i møtet. Etter at årsmøtet var avviklet, lot vi deltakerne få et innblikk i historien til Halsetområdet fra 1839 da Seminaret startet, og fram til Halsetheimen ble nedlagt i 1991.

 

Søndag 3. juni inviterte vi menighet og prest til friluftsgudstjeneste på Teigen. Mye folk fant veien dit i godværet denne dagen. Etter gudstjenesten sørget Historielaget for kirkekaffe i det fri.

 

Kvelden den 13. juni møttes en del for å vandre på gjengrodde stier. Ei kraftig regnskur fikk nok mange til å holde seg hjemme. Turen i år gikk fra kirka, over Lauvåsen og ned til Tanemsbrua. Den gamle veileia bak Lauvåsen er helt borte. Klaus Hjellien og Kjell Ulstad var engasjert som kjentmenn. Nede ved brua tok Marit Kleven i mot oss. Hun fortalte om forholdene før det var bru over elva. Fergemannen bodde på vestsida av elva der veien tar av til Jørgentrøa og Brandåsen. Vandringen ble avsluttet med nykokt kaffe på svartkjel.

 

I år droppet vi tilstelningen på Teigen St.-Hansaften. I stedet inviterte vi til sosialt samvær med rømmegraut med noe attåt på St.-Hansdagen som var en søndag. Mange møtte opp og trivdes i godværet.

 

Søndag 19. august ble utblinket som dagen da selbyggene skulle komme etter den gamle ferdselsåra nedover sjøen for å gå i land på Teigen. En utflyttet selbygg, Bjarne Aftret, var drivkrafta bak dette arrangementet. Mange selbygger kom, de fleste med M/S Jøvra. De gikk i land på Teigen til tonene fra Toraderklubben. Da var allerede mye folk møtt opp for å ta i mot besøket. Ordførerne fra begge kommuner samt en utkledd etterligning av handelsmannen og kvernsteinhandler Paul Birk ble kjørt med hest og kjerre fra kaia og fram til gårdsplassen på Teigen. Fra 2 robåter ble det lastet opp to kvernsteiner på ei vogn som også ble kjørt fram til gårdsplassen. Dette skulle symbolisere transporten av kvernsteiner nedover sjøen og videre med hest og vogn inn til Trondheim.

  På tunet samlet vi oss til et ca. 2 timer langt kulturprogram der mange lokale aktører fra begge kommuner deltok. Vårt pliktoppfyllende kjøkkenpersonalet sørget for servering av rømmegraut, spekemat med mer. Arrangementet hadde også status som familie friluftsdag for oss klæbygger. Et par andre lag var også tilstede og deltok på sin måte.

 

Historiekvelden i kulturuka startet med et innslag av elever fra kulturskolen. Geologene Rolv Dahl og Harald Sveia fra NGU snakket om geologien i Klæbu. De tok oss med tilbake til siste istid, og ga oss et innblikk i hvordan man regner med at landskapet er blitt forandret av is og vann. Det var et interessant innslag.

 

I år har bevaring av, og historien til gamle forsamlingshus stått som en prioritert arbeidsoppgave fra Norges kulturvernforbund. I den anledning kontaktet vi de som står ansvarlig for våre 3 gamle forsamlingshus. Kai Nordseth fortalte om Folkets hus sin historie, og Sofie Heggheim representerte Salem bedehus. Tanem bedehus som nylig er solgt, var det vanskelig få noen til å stille opp for. Ivar Tanemsmo stilte imidlertid opp og ga oss et innsyn i historien til det huset hans far, Simon, la ned mye arbeid for.

 

Årets tur gikk til Stjørdalsområdet, der vi blant annet besøkte Ole Vig-museet og Hegra festning. Hans Olav Løkken var med oss som vert og guide. Klæburuta med Torbjørn Lium som sjåfør måtte bruke selskapets størst buss for å få med de over 50 deltakerne.

 

Redaksjonskomiteen har igjen gjort et godt arbeid med utgivelse av årsskrift og kalender. Begge deler er godt mottatt av medlemmer og andre.

 

Den 24. januar i år (2008) inviterte vi til kulturkveld i Gamle festsal. Historiker og forfatter Ingard Kaldal fortalte om sitt møte med ei småbrukerkone fra Trysil. Dette møtet samt ei dagbok hun hadde skrevet for årene 1971 – 73 var med å la grunnlaget for ei bok de to ga ut i fellesskap.

Arnt Frøseth ga oss et levende bilde på en del av innholdet i bokverket ”Trøndelags historie”.

 

Saker under arbeid.

 

For ei tid tilbake satte laget ned en komité som skulle se på verneverdige forhold rundt den eldste delen av vår kirkegård. Komiteen vil snart legge fram sin innstilling.

 

En komité ledet av Jens Engan som arbeider med historien til Halsetheimen, driver nu å intervjuer personer som har arbeidet ved institusjonen. De har knyttet til seg Per Ingmar Kosberg som skal føre det hele i pennen.

 

Oddvar Fossbakken m. flere er i ferd med å starte opp arbeidet med registrering og kartlegging av gamle husmannsplasser i Klæbu

 

Jorun Hovdar og Jan Kåre Berg har tatt på seg ansvaret med å holde orden på lagets arkiv.

 

Kurs og møter.

 

Solveig og Morten Aftret deltok i et kurs vedrørende museumsdrift.

Leder og nestleder representerte laget på årsmøtet i Sør-Trøndelag historielag. Leder møtte på et ledermøte nå i høst.

 

Styret

 

Tilbake