master04_image001

 

Årsmelding - 2008

 

Klæbu, den 06.02.2009

 

Styret har i året bestått av:

                                      Leder                         Kåre Haugen

                                      Nestleder                  Gunhild Hovind

                                      Sekretær                   Per-Inge Løvold

                                      Kasserer                    Haldor B. Grendstad         

                                      Styremedlem           Alma Aftret                         

Varamedlemmer:     Arne Eggan, Randi Berg, Oddvar Fossbakken.

 

 

Det er avholdt 8 styremøter og 2 arbeidsmøter. 43 saker er behandlet. Ved årsskiftet hadde vi 356 medlemmer.

 

Aktiviteter i året.

 

I lagets årsmøte ble tanken om et nybygg på Teigen igjen tatt opp. Styret sendte i slutten av mars et brev til Klæbu kommune der vi ba om eierens syn på muligheten for et nybygg. Dette resulterte i en befaring der vi ble enige om plasseringa av et nybygg. En byggekomite ledet av Dagfinn Kvarme la fram et forslag til reviderte tegninger. Det har vært arbeidet litt med å få brukere til bygget. Foreløpig har vi interessenter fra vannsportmiljøet i Trondheimsregionen. Vi er i tvil om dette er en ønsket aktivitet av både oppsittere i Sjøbygda og kommunale myndigheter. Det mangler en samlet plan for bruken av hele Selbusjøområdet nå når sjøen ikke er drikkevannskilde lenger.

 

Vår tradisjonelle historiske vandring gikk den 28. mai med Storbrenna (Pikhaugen) som mål. Ca. 40 personer deltok på vandringa i et nydelig vårvær.

Søndag 1. juni inviterte vi igjen til friluftsgudstjeneste på Teigen. Litt regn ødela noe av kosen med kirkekaffen etter gudstjenesten.

I år hadde vi igjen planer om å feire St.Hansaften på Teigen. Håssåsig var engasjert og mye godt forarbeid gjort, men dessverre hadde vi ikke værgudene på vår side. Det hele måtte mer eller mindre avlyses. Torader gjengen spilte litt for oss som var til stede i mastua.

Vi har hatt søndagsåpent museum fra St.Hans og ut august. Det har vært bra med besøkende særlig på godværsdager.

 

Årets museumsdag ble avviklet søndag den 7. september. Arrangementet var et samarbeid med noen andre lag, og hadde også status som familie-/friluftsdag. Bra med folk var innom og besøkte både våre og de andre sine stand. Ponni ridningen var nok det mest populære for de yngste.

 

På Historielagets kveld i kulturuka hadde vi satt fokus på at bygdas bank rundet 150 år høsten 2008. Tidligere banksjef Lars K. Forseth, Randi Berg, med snart 40 år bak seg i banken, og banksjef Bjørn Riise fortalte om bankens virke nå og i tidligere tider. Elever fra kulturskolen sto for det kunstneriske innslaget.

 

Årets tur gikk til Radiomuseet i Selbu og Mostadmark jernverk. Det var en interessant tur med ca. 50 deltakere og Torbjørn Lium ved rattet.

 

Årsskrift og kalender har som vanlig blitt godt mottatt. Særlig kalenderen ble det mye oppstyr rungt. Den ga mye god PR både til laget og bygda. Dette takket være en kreativ redaksjonskomite.

I slutten av januar hadde vi besøk av prosjektleder ved Vitenskapsselskapet Bjørn Sæther.Han viste en lysbildeserie som gikk fra Nesjøen og helt til Nidelvas utløp i fjorden. Idar Kaare Loe fra Kattem ved Heimdal ga en fyldig informasjon om hvordan man skal komme i gang med slektsgransking. Svend Arne Sørum stilte opp med en messing gruppe fra skolekorpset. De spilte så det ga gjenklang i veggene på Gamle festsal.

 

Saker under arbeid.

 

For ei tid tilbake startet vi et samarbeid med Selbu og Tydal Historielag om bruken av utmarksområdene sør for Selbusjøen. Dette arbeidet håper vi å avslutte i 2009.

 

Arbeidet med Halsetheimens historie går sin gang. Det arbeides fortsatt med å intervjue tidligere ansatte og hente ut opplysninger fra arkiver.

 

Vi håper å få ferdig vår egen hjemmeside på internett i nær framtid. Arne Kristiansen bistår styret med dette. Her vil vi ha en oversikt over lagets ledelse og en historisk bakgrunn for museet på Teigen. Vi vil også legge ut forsida på alle våre årsskrift med innholdsfortegnelse. Hjemmesidas adresse er: www.klabuhistorielag.no som foreløpig sier at sida er under utarbeidelse. Det er plass til å legge ut en masse bilder også. Styret vil gjerne ha tips om hva vi bør ta med.

 

Kurs og møter.

 

Per-Inge Løvold representerte laget på årsmøtet i Sør-Trøndelag Historielag på Røros.

Arne Eggan deltok på et møte i Trondheim vedrørende kulturminneåret 2009.

Leder var på ledermøtet i fylkeslaget nå i høst.

 

Styret

 

Tilbake