master04_image001

 

 

Årsmelding – 2010

For Klæbu Historielag og Klæbu bygdemuseum

                                        

 Klæbu, den 06.02.2011

 

Klæbu Historielag hadde ved årsskiftet 362 medlemmer, og regnes som et av de største lokallagene i fylket. Styret har i året hatt 10 styremøter, og behandlet i alt 47 saker.

 

Styret har hatt følgende sammensetning:

Lars Braa, leder

Gunhild Hovind, nestleder

Per-Inge Løvold, sekretær

Ann-Mari Haugness, kasserer

Arne Eggan, styremedlem – han ble i tillegg valgt som leder av museumsstyret

varamedlem Bente Rohden Forseth

                      Åge Midling

                     Heidi Bolgnes 

 

Styret har stort sett fulgt opp arbeidsplanen som ble vedtatt på siste årsmøte, og kan bl.a. vise til følgende:

I forbindelse med Hegra festnings 100-årsjubileum, arrangerte Historielaget åpent møte på vårparten med Martin Inge Lund som foredragsholder. Han kom inn på festningens ulike epoker, og vektla spesielt dens betydning ved krigsutbruddet 1940.

Ved en egen markering 8.mai ved Kristiansten festning for å minnes ofre fra unntakstilstanden i oktober i 1942, ble Klæbu Historielag, ved Ivar Skei tildelt æren for å minnes de 10 ofrene. Blant disse vår egen Peder Eggen.

Bekransningen 17. mai ved Klæbu kirkegård, ble i år etterfulgt av tale av Møyfrid Hallset. Tradisjonen tro er det Historielaget som peker ut den som skal tale i en slik anledning.

Historielagets vandring ble i år lagt til Forsethvollen, med Tanem skole som utgangspunkt. Vel 50 turelskere fant vegen opp til vollene, som eiermessig er delt mellom Forseth øvre og Forseth nedre. En del historier ble trukket fram ved en slik anledning, og kaffe fra svartkjel dannet et naturlig midtpunkt.

Først på juni ble det for 4.-klassinger ved Klæbu skole arrangert ”gammeldåggå” som skulle minne elevene på hvordan skoledagen for beste- og oldeforeldre kunne arte seg. Ikke minst hvordan det var å gå på skole under krigen. På programmet sto mat og matlaging i gamle dager, historiefortellinger og dans. Aktiviteter med pil og bue var også med, og både jenter og gutter deltok med liv og lyst. To vellykte dager alt i alt.

Friluftsgudstjeneste med barnedåp ble avholdt 13. juni, tross regn og kjølig vær.

St.Hansfeiring ble gjennomført på tradisjonelt vis, med aktiviteter som natursti og  meierispannkasting. Ingebjørg Forsberg tok for seg en epoke i vår historie som nesten er gått i glemmeboka, - da svenskekongen i 1657 tillot seg å skrive ut norske soldater for å forsvare sitt domene. Ellers deltok speidergruppen i Klæbu med lek og forskjellig ferdigheter.

Et stort rehabiliteringsarbeide for saga i Bjørklia ble satt i gang ut på sensommeren, med Svein Rikstad og andre gode hjelpere som aktører. Litt senere ble en vellykket prøvekjøring vist for garvete sagmestere, i tillegg til en håndfull interesserte.

I tidsrommet 27. juni – 22. august var det søndagsåpent på Teigen, med servering  av kaffe og lapper. En kjempeflott arena for den slags, og med en hyggelig prat for besøkende i tillegg.

Familiefriluftsdagen bli i år avviklet 5. september, med en lignende ramme for aktiviteter som tidligere. Lokomobilen ble for anledningen tauet ut, og fikk vist seg fram i all sin velde. I tillegg var det mange gamle traktorer på tunet. Ellers fylte speidergruppen plassen med lek og ferdigheter av forskjellig slag.

Det var i år 250 år siden Gerhard Schønnings fødsel, og sammen med Videnskapsmuseet ble det arrangert en vandring fra demningen ved Hyttfossen fram til Trongfossen. Bjørn Sæther trakk fram glimt fra hans reiser gjennom bygda for rundt 200 år siden, og kom inn på seder og skikker som gjaldt den gangen. Kristian Overskaug fulgte på med å fortelle om fugle- og dyrelivet innenfor Hyttfosskorridoren, og overrasket gruppen som deltok som en mester i å trylle fram fuglelåter!

Årets tur i regi av Historielaget gikk til Innherred og omegn med ca. 55 deltakere. Reisemål var Egge museum og ”Den gylne omvei”. Reiseleder og sjåfør var Torbjørn Lium, som på en utmerket måte ledet oss gjennom et stramt program. Kjempe dag med sol fra skyfri himmel.

Steinkaia ved Selbusjøen har i meldingsåret framstått som et nytt rehabiliteringsprosjekt. Styret har for dette prosjektet søkt faglig støtte både hos Sverresborg og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Søknad om økonomisk støtte er sendt til Norsk Kulturminnefond, med en budsjettramme på kr. 253.000,-. Et mindre beløp er allerede tilstillet fra Trondheimsregionens friluftsråd.

9. desember arrangerte Historielaget åpent møte med Jan B. Johansen og Olav Harald Langås som foredragsholdere med bilder. Johansen fortalte om spor etter fangstmetoder i gammel tid, og Langås trakk fram fra minnet stavkirker innenfor vårt område, - med spesiell vekt på Kulbrandstad stavkirke (Hølonda).

Mange medlemmer har vært engasjert i forskjellige utvalgsarbeider, og en regner med at rapporter fra disse vil bli lagt fram fortløpende. Årsskriftet for 2010 og kalenderen for 2011 bød på mye interessant stoff, og styret vil i den anledning rette en stor takk til redaksjonskomiteen for vel utført arbeide.

 

 

Lars Braa, leder                                                      Gunhild Hovind, nestleder

 

Per-Inge Løvold, sekretær                                   Ann-Mari Haugness, kasserer

 

Arne Eggan, styremedlem og leder for museumsstyret

 

 

Tilbake