master04_image001

Årsmelding 2013

Klæbu historielag

 

Klæbu historielag hadde ved årsskiftet 336 medlemmer. Det er holdt 13 styremøter og behandlet 67 saker.

 

Styret har i året bestått av:

  Kåre Haugen – leder                                           Varamedl.

  Atle Elverum – nestleder                                  1. Ragnar Thesen

  Alf Steinar Tømmervold – sekr.                      2. Sissel Nordseth

  Ann-Mari Haugness – kass.                             3. Kristine Stene

  Asgeir Gunnes – styremedl.

 

Styret har vurdert godtgjørelse til styremedlemmene og funnet dette uaktuelt. Vi har utarbeidet en kort arbeidsmal for prosjektarbeid – komiteer. Vedtektene er vurdert, og vi ser ingen behov for endringer. Styret har fulgt opp en ide fra årsmøtet om å sette ned en "salgs- og PR-komite". Komiteen har følgende sammensetning: Trygve Eggen – leder, Sissel Nordseth og Oddvar Fossbakken. Komiteen har selv valgt å skifte navn til "Komite for PR og rekruttering".

Det meste av arbeidsplanen er gjennomført.

Noe komitearbeid har ikke kommet så langt som planlagt. Kirkegårdskomiteen har nylig fullført sitt arbeid. Dette vil bli overlevert til styret i mai mnd. De har gjort et stort og verdifullt arbeid. Hallsetheimenboka håper vi kan bli ferdig i 2014. På grunn av sykdom er kartet til boka sjøbygdmarkene blitt en stor utfordring for oss.

Talen ved bekransningen 17. mai tok Turid Dragsten seg av. I år, 100 år etter at kvinner fikk stemmerett måtte det være en kvinne.

29. mai hadde vi vårvandring fra Nygårdssvingen og inn til Rasveita. Planen var å besøke et gammelt skiferbrudd, der blant annet det første taket på Klæbukirka ble tatt ut. Her bommet vi nok noe. Ann-Mari Haugness fortalte om bureisinga i Målsjøgrenda. En vellykket vandring i fint vårvær og bra oppslutning.

Friluftsgudstjenesten 18. juni samlet mye folk. Det var 2 barnedåper.

St.Hansaften ble feiret med mye folk og lite knott. Programmet var det vanlige. Kvelden ble avsluttet med en del låter av Jan Ditmar Kahrs på munnspill og til slutt dans på grasvollen til toner fra Per Olaf Green og Svenn-Arne Sørum.

På Historielagets kveld i kulturuka, markerte vi at det var 100 år siden kvinner fikk stemmerett. Dette var et samarbeid med Klæbu kommune. Ivar Skei innledet kvelden med å gi et bilde av den lange og planmessige kampen som ble ført av mange kvinner før vi fikk vedtaket om stemmerett i 1913. Ingrid Husby, Kari Nicolaysen og Sissel Nordseth, som alle kom inn i politikken i 1970-årene ga oss et innblikk i hvordan det var å komme inn i et mannsdominert miljø. Med et spel fikk vi se hvordan en tror det foregikk da Det Norske Misjonselskap ble stiftet for ca. 160 år siden.

Siste lørdag i kulturuka var vi ute på stand. Det var Jarle Dragsten og Helge Østerberg som fikk mest oppmerksomhet med en nyoppusset Tryggmotor.

Familie-/friluftsdagen ble som vanlig avholdt med Historielaget som hovedansvarlig. I år var det satt fokus på hvordan klesvask foregikk før vaskemaskinas tid.

30. oktober hadde vi en temakveld der fokus var satt på kraftutbyggingen i Klæbu. Terje Thun viste en del bilder og tok oss med på ei reise tilbake i tid. Det ble en interessant kveld for de ca. 40 fremmøtte.

Vår siste temakveld var den 6. februar. Da tok vi for oss skisporten i Klæbu. Ivar Skei tok for seg hoppsporten de ca. 100 siste årene. Jan Egil Tillereggen fulgte opp med langrennsporten sin historie. Det kom frem at vi har hatt mange dyktige kombinertløpere også. En innholdsrik kveld med både bilder og ord.

Årets medlemstur gikk til Aure. Her besøkte vi bl.annet Melland Fort der vi fikk en interessant omvisning.

Museumskomiteen har satset mye på rydding og standardheving av uteområdet på Teigen siste året. Samarbeidet med skolen er videreført. Det er gitt klarsignal for riving av låven. Før dette kan skje, er det mange ting som må ordnes.  Og vi står foran en stor utfordring når låven ønskes erstattet av nytt bygg.

Redaksjonskomiteen har kommet ut med årsskrift. Kalender ble det ikke i år.  Dette skyldes til en viss grad Marit Klevens sviktende helse. Hun har vært  sentral i arbeidet med utgivelse av kalender helt siden den første kom i år 2000. Komiteens leder, Stig Sjøbakk, beklager et par feil i artikkelen om Gunnartrøa boligfelt. Etternavnet på Ole, Olaf og Jan Bye ble skrevet med By og ikke Bye. Likeså ble det skrevet Riksveg 921. Det skal være Fylkesveg 921, nå med navnet Tanemsbruvegen.

Det er kommet inn 2 riktige svar på rebusen i årsskriftet. 3 hadde et ord feil.

Styret har oppnevnt ei styringsgruppe for å ta seg av arbeidet med restaureringen av restene etter Forseth mølle. Gruppen består av Håvard Huseby (leder), Atle Elverum, Asgeir Gunnes og Lars L Forseth. Søknad om støtte fra Kulturminnefondet ble avslått, men etter oppfordring er det sendt en ny søknad. Klæbu sparebank's kulturstiftelse har bevilget kr. 50.000 til arbeidet.

Historielaget har et samarbeid med kommunen og menigheten om markering av 200 år siden grunnloven. Det vil bli flere arrangement i løpet av året.

Samarbeidet om å få reist et minnesmerke til minne om de som omkom i Tillerraset er godt i gang. Dette er et samarbeidet mellom Heimdal Historielag, Bratsberg og Nardo Historielag og vårt Historielag. Vi diskuterer nå stedet for plassering av minnesmerket.

Styret har gitt tilsvar til høringen om vindkraftutbyggingen på Brungfjellet/Brungmarka.  Vi er ikke fornøyd med Rambølls  konsekvensutredning og har sagt oss villig til å bidra når NVE nå skal kvalitetssikre denne utredningen. Vi mener det bl.a. er tatt altfor  lett på kulturminner i det berørte området og tilførselveier. Historielaget er også meget betenkt over det økonomiske perspektiv i denne utbyggingen. Vi synes det er dramatisk at kultur, historie og betydningen av naturopplevelser i denne naturperlen og folkehelse ikke verdsettes i det hele tatt. Vi er på bakgrunn av vår kjennskap til saken ikke enig i at "Reinsfjellheimen" skal gjøres om til et "industriområde".

Historielaget var representert på ledermøtet i Sør-Trøndelag Historielag i høst. Der var temaene museumsdrift og arkivering.

Til slutt vil vi takke alle som har stilt opp på dugnader, komitearbeid og mye annet. Vi er helt avhengig av å dra lasset sammen.

 

Tilbake