master04_image001

Årsmelding 2014

Klæbu historielag

Klæbu historielag har ved årsskiftet 346 medlemmer. Det er holdt 9 styremøter og behandlet 69 saker.

Styret har i året bestått av:

Alf Steinar Tømmervold – leder                      Varamedl.

Atle Elverum – nestleder                                     1. Kåre Haugen

Ragnar Thesen  – sekr.                                         2. Sissel Nordseth

Ann-Mari Haugness – kass.                                 3. Kristine Stene

Asgeir Gunnes – styremedlem

2014 har vært  et begivenhetsrikt år for Klæbu historielag med spesielle og tradisjonelle aktiviteter og tilbud til medlemmer og innbyggere både i og utenfor Klæbu.

Med Grunnlovsjubileet Eidsvoll 1814 som bakteppe, ble våre to Eidsvollsmenn Forseth og Darre behøring feiret gjennom hele jubileumsåret ved et godt samarbeid mellom Klæbu menighet, Klæbu kommune og Klæbu historielag.

Det hele startet med festgudstjeneste i Klæbu kirke, fulgt opp med tradisjonell markering med bekransning og tale ved Klæbu kirke 17. mai, temakveld  i Kulturuka og sist, men ikke minst 3 dagers medlemstur til Eidsvoll i okt. mnd.  Redaksjonskomiteen fulgte opp med et skikkelig "gullnummer" av et Årsskrift  også preget av Grunnlovsjubileet. Opplaget på 700 nummer er så å si utsolgt. Redaksjonskomiteen tok også ansvar for revitalisering av vår kalender. Den ble godt etterspurt og også nesten utsolgt.

Klæbu historielag har kommet godt  i havn med to store prosjekter dette året.

Etter mange års arbeid og stor innsats fra to komiteer; Kirkegårdskomiteen og Arbeidskomiteen for boka om Hallsetheimen, avleverte disse sine produkter. Rapporten om middelalderkirkegården ble overlevert Menighetsrådet under en tilstelning på Seminarplassen.  Den er fortsatt til vurdering hos de rette myndigheter. Historielaget ønsker nå å utarbeide et faghefte/resyme om Klæbu kirke og Klæbu kirkegård fra dette arbeidet for medlemmer og andre interesserte.  Boka "Omsorg i endring" ført i pennen av Per Ingmar Kosberg og en sterkt medvirkende arbeidskomite ble lansert i Gamle Festsal 8. desember i fjor under stort oppmøte. Vi merker stor interesse for boka og ny erfaring for historielaget når et såpass stort og viktig tema lanseres i bokform.

 

3 temakvelder og 2 vandringer er også arrangert dette året. Temakveldene ble viet Skisporten i Klæbu - før og nå og  Grunnlovsjubileet. Den siste temakvelden ble viet årets tema "den store reisen" og aktiviteten på og omkring Selbusjøen med fokus på bl.a. kvernsteinproduksjonen i Selbu og tansporten over Selbusjøen og ut i verden,  Stampåsbåten, Teigen som skysstasjon og tømmerfløting og Brøttem sag. Interessante kvelder med gode foredragsholdere og godt oppmøte.

Vi prøvde oss på en byvandring rundt Kalvskinnet i Trondheim med heller lite oppmøte, men interessant guiding, mens vandringen på historisk grunn  i Svean-Løkaunetområdet i godt vær var veldig populært.

Aktiviteten på Teigen kan vi vel si "tar av" dette året og setter besøksrekorder. Alle våre aktiviteter på dette fine stedet er svært populære både for unge og eldre; museumsdager for 4. klassinger, friluftsgudstjenesten, St.Hansfeiringen, sommerkafeen på tunet og familie-/friluftsdagen i Kulturuka har skrevet seg inn i Klæbus kulturliv.  Moro er det også at mange velger å døpe sitt barn under friluftsgudstjenesten og stadig flere ønsker å vie seg ved Selbusjøens bredd.   Teigen byr på muligheter, men også utfordringer når så mange mennesker skal tas i mot og forventer god "underholdning" og oppvartning. Museumskomiteen klarer ikke dette alene. Vi er avhengig av at dere medlemmer melder dere på og bidrar både under arrangementene og for å holde eiendommen i presentabel stand. Det legges vekt på sosialt tilsnitt og trivsel under såvel dugnader som arrangement også for den som bidrar.

Ta utfordringen og hjelp oss!

Se forøvrig egen årsrapport fra museumskomiteen.

Styrearbeidet gir mange trivelig kvelder i møtelokalet vårt i Guttebygget på Seminarplassen.

Godt samarbeid, god dialog og gode diskusjoner bringer historielaget stadig videre, og nye ideer og utfordringer klekkes ut.  Noe av det arbeidet som fremgår av arbeidsplanen og som ikke er nevnt spesielt ovenfor er kulturminneregistreringen som er et langtekkelig og kontinuerlig arbeid. Noe er vi i havn med og nye interessante prosjekt dukker opp; det siste er krigsminneregistreringen i forbindelse med markeringen i 2015 av krigens oppstart og slutt.

Nevner også samarbeidet med Heimdal historielag og Bratsberg og Nardo historielag om minnebautaen for Tillerraset i 1816. Arbeidet er godt i gang og bautaen skal være på plass i løpet av høsten før 200 års markeringen i mars neste år. Bautean blir etter all sannsynlighet plassert på Flotten i Tiller og avdukingsarrangementet vil bli kunngjort.

Forseth mølle er et spennende prosjekt. Etter en del arbeid og klargjøring i fjor høst venter vi nå på at entreprenøren skal starte utbedring og sikringsarbeid nå i vår. Mølla og området rundt vil bli et fint kulturhistorisk område for Klæbu når det er ferdig.

Låven og samlingene på Teigen står på vår arbeidsplan. Dette er et krevende arbeid på noe som Klæbu kommune står som eier av. Vi er derfor i dialog med Klæbu kommune om overtakelse/kjøp av både eiendom, bygninger og samlinger. God dialog kjennetegner vårt samarbeid med Klæbu kommune og andre organisasjoner vi er i kontakt med og jeg er sikker på at vi finner en god løsning på dette til beste for Klæbu's innbyggere og den kulturen vi ønsker å ta vare på for fremtiden. Vi orienterer om status og fremdrift i dette arbeidet i medlemsmøtet umiddelbart etter årsmøtet.

Digitaliseringen har forlengst inntatt historielaget også. Hjemmesiden vår klabuhistorielag.no er veldig bra og interessen for hjemmesiden vår er stor. Det ser vi av statistikk vi tar ut, og antall oppslag er sterkt voksende. Styret håper at alle medlemmer har tilgang til internett og muligheter for å komme inn på hjemmesiden. Der finner du gode referater med fine bilder fra alle våre aktiviteter  og arrangementer. Facebooksiden som vi startet opp i 2014 er også blitt populær og vi har akkurat nå nådd 150 såkalte "venner".  Her kan vi spre info og få spennende tilbakemeldinger av interesse for det vi driver med fra medlemmer og andre.

En stor takk til alle som på et eller annet vis har bidratt i historielagets frivillighetsarbeid i 2014. Det gjelder også alle som har vært med i styrer, komiteer og dugnader. Det gjelder alle som har bidratt økonomisk på ett eller annet vis. En spesiell takk til mange av Klæbu's entreprenører som støttet oss særkilt siste året ved betydelig kjøp av Årsskrift og Kalender til sine arbeidtakere eller kunder.    Måtte dette fortsette!

 

Alf Steinar Tømmervold, leder        Atle Elverum, nestleder

Ann-Mari Haugness, kass.     Ragnar Thesen, sekr.     Asgeir Gunnes, styremedl.