master04_image001

Årsmelding 2015

Klæbu historielag

Klæbu historielag har ved årsskiftet 354 medlemmer. En liten økning fra i fjor. Det er holdt 11 styremøter og behandlet 59 saker.

 

Styret har i året bestått av:

Alf Steinar Tømmervold – leder                         Varamedl.

Atle Elverum – nestleder                                     1. Sissel Nordseth

Ragnar Thesen  – sekr.                                         2. Arne Kristiansen

Ann-Mari Haugness – kass.                                3. Kristine Stene

Asgeir Gunnes – styremedlem

 

Vi har lagt nok et år bak oss i Klæbu historielag.  Et år med historisk sus i og med bl.a. overtakelsen av Teigen Bygdemuseum fra Klæbu kommune , markeringen av 70 år siden frigjøringen etter 2. verdenskrig, tema om kommuneinndelingen som foregikk i 60-åra og kirkejubileum for Klæbu kirke 225 år. 

Våre arrangementer har funnet sted i form av tradisjonelle aktiviteter i samarbeid med skolen, kirken og Klæbu kommune som vandringer, temakvelder og medlemstur. Godt besøkte arrangementer med fornøyde deltakere.

Som vanlig deltok vi i bekransningshøytideligheten ved kirka 17. mai der Ann-Mari Aas Haugness var årets taler.

Vi dro i gang Friluftslivets år 2015 onsdag 18. februar med temakveld i Kulturhuset. Karl H. Brox og Klæbu jeger- og fiskeforening stilte med kåseri fra henholdsvis Dovrefjell og mer hjemlige trakter.

Deretter ble friluftslivet valgt som hovedtema i Årsskrift 2015 og Kalenderen for 2016. Her finner vi artikler og bilder om friluftslivets mangfoldige historie i Klæbu, fra eldre tider og fram til i dag. Kalenderen har "landemerker i Klæbus utmark" som tema og inneholder naturbilder fra kjente turmål, - turmål som forhåpentlig kan inspirere mange til å besøke Klæbus flotte natur. Både årsskrift og kalender er populære før jul og selger godt.

3 temakvelder og 2 vandringer er også arrangert dette året. Temakveldene ble viet friluftlivets år, kommuneinndelingen i 60-åra og kirkefestuken med historiekveld i Klæbu kirke i samarbeid med Klæbu menighetsråd.

Vandringen en fin mai-kveld fant sted på historisk grunn fra Løkaunet til Hyttfossen. I september utnyttet vi kulturminnedagene med vandring og guiding på gamle tomter i Klæbu sentrum i samarbeid med Klæbu kommune.

Aktivitetene på Teigen er alltid populære for både voksne og barn. Museumsdager for 4. klassinger, friluftsgudstjenesten, St.Hansfeiringen, sommerkafeen på tunet og familie-/friluftsdagen i Kulturuka ble som vanlig godt besøkt. 

Vi avsluttet året med en flott årsfest/julebord med prominente gjester og Astrid Grendstad med et kåseri om 40-års jubilanten Bygdemuseet vårt på Teigen.

Klæbu historielag ønsker å få mer ut av Teigen. For å sikre disse muligheter fortsatte styret i 2015 arbeidet med å kunne overta eiendommene knyttet til Teigen bygdemuseum fra Klæbu kommune. I ekstraordinært årsmøte 7. oktober forelå tilbud fra Klæbu kommune om overtakelse. Etter god diskusjon og gode innlegg i dette møtet i Tanem Grendahus, ble det enstemmig besluttet at Klæbu historielag skulle overta eiendommene Teigtrøa og Bjørklimarka pr. 1. januar 2016. Skjøtet på eiendommene foreligger nå med Klæbu historielag som eier og vi er sikret en 5 års avtale med godt økonomisk bidrag fra Klæbu kommune.

Stor takk til Klæbu kommune for denne overdragelsen av Klæbu bygdemuseum og det økonomiske bidraget i 5 år.

Et utmerket samarbeid med Heimdal historielag gjennom 2 år,  har resultert i en minnebauta og en verdig markering av det store og dramatiske Tillerraset der mange mennesker, husdyr og gårder forsvant i leirmassene 7. mars for 200 år siden. Det var en selvfølge for oss å delta i dette arbeidet ettersom flere klæbygger omkom i tragedien. Men også fordi det gjennom flere århundrer har vært et spesielt og godt samkvem mellom klæbygger og tillerbygger. Vi er svært nære naboer og har gamle historiske ferdaveier mellom oss. Dette har vi lært mye om i dette samarbeidsprosjektet. Skal vi tro historiker Pedersen i hans foredrag under minnemarkeringen, var det visstnok nære på at vi ble en kommune århundrer tilbake på bakgrunn av kirkeutfordringene i Tiller.

Forseth mølle er et spennende prosjekt som har stått litt i stampe siste år. Det har vært vanskelig å finne en entreprenør som er villig til å hjelpe oss med restaureringen.  Nå står vi imidlertid foran en løsning på utbedrings- og sikringsarbeidet. Vi venter oppstart i løpet av våren.

Mastua, låven og samlingene på Teigen kommer på vår arbeidsplan. Alle vet vel nå om de store utfordringer og ønsker vi har skissert på Teigen både økonomisk og arbeidsmessig. Dette er et krevende arbeid vi skal fortsette med i 2016. Vi orienterer om status og fremdrift i dette arbeidet og reflekterer litt over dette i medlemsmøtet umiddelbart etter årsmøtet.

Hjemmesiden vår klabuhistorielag.no  er under stadig utvikling og vi får mye ros og anerkjennelse for den. Vi ser også av statistikken at besøkene og oppslagene øker betraktelig. Vi diskuterer nye muligheter for å legge ut mer tekst og bilder fra komiteer og grupper.

Facebooksiden som vi startet opp i 2014 er også blitt populær, og vi har mer enn doblet antall såkalte "venner" siste år til godt over 300.

En stor takk til alle som på et eller annet vis har bidratt i historielagets frivillighetsarbeid i 2015. Det gjelder også alle som har vært med i styrer, komiteer og dugnader og det gjelder alle som har bidratt økonomisk på ett eller annet vis. En spesiell takk til mange av Klæbu's entreprenører som også siste år støttet oss med betydelig kjøp av Årsskrift og Kalendre til sine arbeidstakere eller kunder.  

 

 

 

Alf Steinar Tømmervold, leder                               Atle Elverum, nestleder

Ann-Mari Haugness, kass.     Ragnar Thesen, sekr.       Asgeir Gunnes, styremedl.