master04_image001

Årsmelding 2016

Klæbu historielag

Klæbu historielag har ved årsskiftet 352 betalende medlemmer. Liten endring fra i fjor. Litt interessant å følge utviklingen på facebook også. Der kommer det stadig til interesserte. Vi er nå oppe i 482 "venner" som kan følge oss.

Det er avholdt 8 styremøter og behandlet 55 saker i 2016.  I tillegg et info.-møte om byggingen på Teigen.

Styret har i året bestått av:

Alf Steinar Tømmervold – leder             Varamedl.

Sissel Nordseth – nestleder                                 1. Arne Kristiansen

Ragnar Thesen  – sekr.                                         2. Ronny Wigdahl

Ann-Mari Haugness – kass.                                3. Haldor Grendstad

Asgeir Gunnes – styremedlem

Vi har lagt et spennende år bak oss i Klæbu historielag.  Blant annet er dette første året som eiere av Bygdemuseet etter overtakelsen av eiendommene fra Klæbu kommune. Og det har gjort at vi har gyvet løs på prosjekter knytta opp mot det.

I denne årsmeldingen velger styret å ha særlig fokus på den innsatsen og frivilligheten som lagets medlemmer og andre har ytet for Klæbu historielag siste året. Det er innsats i form av dugnader, arbeidshjelp og god dialog og godt samarbeid med eksterne aktører.  Vi snakker om mange hundre dugnadstimer.

Det er 3 store og gode prosjekter som har skrevet seg inn i historielagets historie  denne sesongen. Det er Forseth Mølle, Mastua på Teigen og nybygg på Teigen. I tillegg nevner vi et forberedende arbeid med "diagnose" for låven.

"Møllekomiteen" med flere har sørget for et presentabelt kulturminne vi virkelig kan være stolte av.  Selv om finishen gjenstår, har vi dette året både hatt temakveld med mølla som tema og vi hadde historisk vandring fra  gamle Tulluan skole, langs gammelvegen og ned til mølla ved Tullbekken.

Mastua på Teigen har fått en god praktisk oppgradering i form av rehabilitering av oppholdsrom og ny kjøkkeninnredning. Museumskomiteen med flere har lagt ned et betydelig arbeid med fjerning av murpeisen, oppussing av vegger, grunnarbeid og støyping av gulv med innlagte varmekabler. I tillegg kommer flislegging av gulv nå utpå vårkanten. Det har gitt et stort fint rom som kan om ønskelig brukes hele året og er et potensiale for utleie.

Et utstrakt samarbeid med NTNU - Norges teknisk - naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og teknologi /Tradisjonelt bygghandverk og teknisk bygningsvern  - som startet sommeren 2016, har ført til at et nytt bygg (hittil benevnt "Uthuset")  reiser seg på Teigen i disse dager når årsmøtet holdes. Da foreligger allerede reisverket til et båtnaust  som byggesett klart for oppsetting når ringmur er på plass. Styret som byggekomite for begge bygg, har siden oppstart i fjor sommer koordinert disse prosjektene med arkitekter og byggfaglig støtte fra NTNU. Det er søkt om nødvendig dispensasjon for byggegrense mot Selbusjøen og bygging på landbruksområde, samt kontakt med  og befaring av arkeolog fra Sør-Trøndelag fylkeskommune i denne forbindelse. Byggetillatelse foreligger.

NTNU har i tilsammen 4 hele uker stilt med i alt 25 studenter og flere ledere. Disse kommer fra flere kanter av landet. De har bodd på Gjenvollhytta og blitt ivaretatt når det gjelder kost og losji av et godt antall medlemmer fra historielaget.  Og jeg kan love at den gjengen fra historielaget som har hatt dette ansvaret, kan stille med meget gode referanser for utført jobb. Studenter og ledere er imponert over oppvartningen som ikke har sviktet i noe ledd. I tillegg har de blitt godt kjent med en del av Klæbus historie gjennom bl.a. foredrag av Oddmund Brøttem og Edvin Grenstadbakk fra Historielagets guidegruppe om tømmerdrift og sagbruk i Klæbu i gamle dager. Og på toppen av det hele, har vi hatt værgudene på vår side – det siste ren flaks midtvinters spør du meg.

Når nå studentene forlater Klæbu etter avsluttet innsats, er det historielaget som selv overtar det videre arbeid. Og med den dugnadsinnsatsen vi viste de dagene før NTNU kom til Teigen med grunnarbeid, oppsetting av ringmur og bygging av plattformgulvet,  frykter jeg ikke for fullføring av prosjektet i samme stil.  I tillegg til at NTNU betaler en stor del av materialene som brukes i de 2 byggeprosjektene, har vi et meget positivt næringsliv i Klæbu, som betyr enormt for sponsing og en god økonimisk utgang for historielaget.  Dette skal markeres i forbindelse med ferdigstillelse.

En stor takk til NTNU og andre samarbeidspartnere som bidrar til realisering av nytt bygg på Teigen.

Du finner alt arbeid på Teigen meget godt dokumentert på vår hjemmeside http://klabuhistorielag.no. Et viktig og godt arbeid utført av web-ansvarlig Arne Kristiansen.

Vår hjemmeside dokumenterer også godt våre faste og tradisjonelle arrangementer og aktiviteter gjennom sommeren og høsten som vandringer, temakvelder, tale 17. mai ved Eldbjørg Vik , friluftsgudstjeneste, St.Hans-feiring, familiedagen, medlemsturen vår til Frosta og årsfest/julebord. Deltakelsen fra publikum er bare økende.  Kjempebra!

Årsskriftet 2016 har 1950-åra som tema, mens kalenderen for 2017 tar for seg kulturminner i Klæbu. Som vanlig veldig god respons på disse 2 produkter som selger meget bra.  Styret er takknemlig for at Redaksjonskomiteen går på med friskt mot videre og er allerede i gang med ny årgang.

En stor takk og hyllest til alle som på et eller annet vis har bidratt i historielagets frivillighetsarbeid i 2016. Det gjelder alle som har vært med i styrer, komiteer og dugnader denne sesongen. Det gjelder også alle som har bidratt økonomisk på ett eller annet vis. En takk til mange av Klæbu's entreprenører som også siste år støttet oss med betydelig kjøp av Årsskrift og Kalendre til sine arbeidstakere eller kunder.  

 

 

Alf Steinar Tømmervold, leder   Sissel Nordseth, nestleder

Ann-Mari Haugness, kass.   Ragnar Thesen, sekr.   Asgeir Gunnes, styremedl.

 

-------------------------------------

 

Årsberetning fra museumskomiteen

 

Museumskomiteen har i 2016 fått gjennomført noen av punktene på arbeidslista i tillegg til det vanlige vedlikehold av utearealer.

Det ble på bakgrunn av observasjoner i 2015 besluttet å rive opp gulvet i mastua da det var store indikasjoner på råte/fuktskader. Pipa og grua måtte da også rives og det arbeidet ble påbegynt på vårparten.

I løpet av året ble det rensket ut innvendig, lagt inn drenering, fuktsikret og støpt inn nytt gulv med varmekabler. I tillegg ble tak og vegger malt opp. Skifte av vinduer, flislegging og listverk står på planen våren 2017. I tillegg fikk kjøkkenet en liten oppgradering med flere skap og mer benkeplass.

Området er fortsatt mye brukt av skoleklasser og barnehager i tillegg til vanlig rekreasjon.

Godt besøk har det også vært på de faste arrangement som St-hans, friluftsgudstjeneste, søndagskaffe og familiedagen i kulturuka. Kommunestyret avholdte også utendørs møte på Teigen den 08. september.

Samlinga er tilført noen gjenstander i 2016, men den store revisjonen av samlingene ligger fortsatt foran oss. Noen gjenstander er også utplassert på Klæbu Sykehjem, ett tiltak som det ble satt pris på.

«Oppgraderingen» av utearealene som er gjennomført de siste årene medfører at det krever noe mer arbeid for å holde området på den standard det har i dag. Det er brukt ca 6-8- timer pr uke på utearealene i vekstmånedene.  I tillegg kommer oppgradering av mastua og annet arbeide på anslagsvis 250 timer. God deltagelse på «rivedugnader» på vårparten, ingen nevnt o.s.v…  

Av ulike årsaker har det til tider vært noe labert oppmøte på de ordinære dugnadskvelder, slik at mye av arbeidet er utført av enkeltpersoner. Dette medfører slitasje på de det gjelder og er ingen god løsning. Samarbeidet innad i komiteen er også blitt preget av dette så her har vi noe å gå på.

Av samme grunn er det blitt ett etterslep av arbeidsoppgaver og spesielt låna har ett sterkt behov for utvendig vedlikehold, men man har måttet prioritere og da ble det mastua som fikk løftet sitt i år.

Historielaget er eier av en stor og flott eiendom og det er krevende å holde tritt med veksten og forfallet , så ønsket for 2017 måtte bli at flere møter på dugnad. 

I tillegg hadde det vært en fordel om det ble utarbeidet noen styrende dokument for bruk av området og samlingene slik at man vet hvor man vil og skal. 

 

Ronny Wigdahl