Klæbu historielag

Årsmelding

2018 – Et spennende og innholdsrikt år for Klæbu Historielag

 

Klæbu historielag har ved siste årsskifte bare små endringer i medlemstallet. Interessen for hjemmesida vår og facebook er stadig stor.

Det er avholdt 6 styremøter og behandlet 47 saker i 2018. 

 

Styret har i året bestått av:

Alf Steinar Tømmervold – leder             Varamedlemmer:

Lillian Holmli – nestleder                             1. Arne Kristiansen

Ragnar Thesen – sekretær                            2. Håvard Solli

Randi Storsve – kasserer                         

Tore Olav Sandnæs – styremedlem

 

Klæbu Historielag har i løpet av året hatt fokus på tradisjonelle aktiviteter som temakvelder, skoledag for 4. klassinger, friluftsgudstjeneste, St. Hans-aften, familiedagen i kulturuka, medlemstur med overnatting til Frøya denne gang og årsfest. Alle aktiviteter med upåklagelig godt oppmøte, selvfølgelig litt påvirket av værforholdene. Men vi har stort sett vært veldig heldig med vær for uteaktiviteter. Nytt av året er det at vi tok i bruk nyhuset både St. Hans-aften og dagen i august med Kommunestyret og Bystyret på besøk.  Ved sistnevnte arrangement hadde vi dekket middagsbord til over 100 gjester som fikk servert rømmegrøt, spekemat, kake og kaffe. Et dristig arrangement i et uferdig hus, men kjempeinnsats fra arbeidskomiteen sørget for en meget vellykket dag. 

Med god deltakelse og stor innsats på dugnader fikk vi inn isolasjon og gulv i nybygget, solid ståltak på gammellåven, ferdigstillelse av mastua og Forseth mølle. Og nå er vi i gang med å legge panel på nybygget før glasset kommer på plass. Styret vil anbefale dere å stikke innom Teigen og følge med i utviklingen.

Kulturminner har hatt stor oppmerksomhet i 2018 og vi er i gang med et spennende registreringsprosjekt sammen med arkeologene Ragnhild Berge, Ole Risbøl og Ellen Grav Ellingsen fra NTNU Vitenskapsmuseet. Dette fortsetter i år. Vi fikk også revitalisert Tanemsborgen sammen med grunneier og fylkesmannen og har fått i havn en skjøtselsavtale med Riksantikvaren som gir oss et årlig bidrag for å følge opp området på toppen av Tanemsåsen. Ekstra spennende blir dette nå når det er avdekket nok en bygdeborg på Tanem i forbindelse med veiutbyggingen av FV 704.

Du finner alt arbeid på Teigen og aktiviteter ellers meget godt dokumentert i tekst og bilder på vår hjemmeside http://klæbuhistorielag.no. Et viktig og godt arbeid som vanlig utført av web-ansvarlig Arne Kristiansen.

Årsskriftet 2018 har 1970-åra som tema, mens kalenderen for 2019 tar for seg blomsterfloraen i Klæbu. Som vanlig veldig god respons på disse 2 produkter. Denne gang får alle medlemmer også kalender gratis sammen med årsskriftet. Styret innstiller på at denne ordningen fortsetter. Og så er vi takknemlig for at Redaksjonskomiteen går på med friskt mot videre og er allerede i gang med ny årgang.

Styret vi rette en stor takk til alle i styrer, komiteer og som har bidratt i dugnader denne sesongen. Det gjelder også alle som har bidratt økonomisk på ett eller annet vis. En stor takk til alle samarbeidspartnere.

 

Alf Steinar Tømmervold, leder               Lillian Holmli, nestleder

Randi Storsve, kass.        Ragnar Thesen, sekr.        Tore Olav Sandnæs, styremedlem

 

FM5.1.jpg  Forseth mølle

 

                                       Nyhuset dekt til 100 gjester  B1.3.JPG