Klæbu historielag

Årsmelding 2019

Et begivenhetsrikt år for Klæbu Historielag

Klæbu historielag har det siste året hatt en merkbar økning i medlemstallet. Vi nærmer oss 380 medlemskap og interessen for hjemmesida vår og facebook er stadig økende. Dette oppleves positivt for styret og at vi jobber i riktig retning.

Det er avholdt 5 styremøter og behandlet 47 saker i 2019.  

Styret har i året bestått av:

Alf Steinar Tømmervold – leder                       Varamedlemmer:

Lillian Holmli – nestleder                                   1. Arne Kristiansen

Ragnar Thesen – sekretær                                   2. Håvard Solli

Randi Storsve – kasserer                         

Tore Olav Sandnæs – styremedlem

Et historisk begivenhetsrikt år er passert. Året 2019 er det siste året Klæbu består som selvstendig kommune og en epoke er over. Fra og med 2020 går vi sammen med Trondheim til «Nye Trondheim kommune». Vi har ved flere anledninger i denne prosessen plukket frem og mintes sammenslåingsprosessen som pågikk i 1960 åra. Om nye 55 år vil man helt sikkert se tilbake på dagens prosess og tenke gjennom positive og negative sider for Klæbu ved denne sammenslåingen.

I ny storkommune, blir det en utfordring for Klæbu historielag å ta vare på og formidle historien, kulturen og naturen vår. Vi har mye å være stolt av i bygda vår, og vi har mye å vise frem og fortelle Trondhjemmerne om Klæbu.

Vi har allerede merket økt interesse for «bydelen» vår blant byfolket etter at sammenslåingen ble en realitet. Alle bydeler i dagens Trondheim har sitt historielag og vi har innledet samarbeid med flere av dem.

Tradisjonelle aktiviteter går sin gang med godt oppmøte. St.hansaften, Friluftsgudstjenesten og Familie-/friluftsdagen er alltid populært. Godt oppmøte var det også på historiekvelden om Selbusjøen/Trongfossen/Hyttfossen og på vandringen og omvisningen i Løkaunet kraftstasjon. Kulturminneprosjektet går sin gang sammen med Vitenskapsmuseet og Tanemsborgen og «Tvillingborgen» på Litjmyrberget følger vi med stor interesse.  Høstens medlemstur gikk i år til Fosen; Stadsbygd, Bjugn og Ørland med besøk av bl.a. spennende museum. Se referat og bilder på hjemmesiden.

Årets 17-mai taler oppnevnt av historielaget var vår kultursjef Kjersti Utne. Hun har vært er god samarbeidspartner for historielaget og vi takker henne for samarbeidet og jobben hun har gjort for oss nå når hun har takket av i Klæbu.

Vi har kommet videre med framdriften på nyhuset på Teigen som endelig har fått inn glass. Arbeidet her ble utført av Glassbygg AS. Vi får mange tilbakemeldinger på at dette ser veldig bra ut. Produksjon av panel på saga til Ludvik, legging av panel og beising ble utført på dugnadsinnsats. Det er investert i stoler og bord for gaven vi fikk av Nidaros Sparebank og arbeidet med innredning av kjøkken og toalettfunksjon pågår i disse dager. Strømmen er nå lagt inn i nyhuset fra låna. Vi står foran en stor utfordring når det gjelder kloakksystemet på Teigen. Vi forventer mye besøk fremover og da blir kloakken raskt overbelastet. Dette jobber vi med via rørleggeren vår.

Omvisningen i nyhuset på oktober i fjor i form av «åpen dag» var veldig populært. Mange møtte opp og fikk en kopp kaffe. Dette skal vi gjenta nå i vår når innredningen begynner å ta form. Tegninger foreligger og er bl.a. lagt ut på facebook.

Du finner alt arbeid på Teigen og aktiviteter ellers som vanlig godt dokumentert i tekst og bilder på vår hjemmeside http://klæbuhistorielag.no. Et viktig og godt arbeid som vanlig utført av web-ansvarlig Arne Kristiansen.

Årsskriftet 2019 har 1980-tallet som hovedtema, mens kalenderen for 2020 tar for seg fossefall i Klæbu,

som vanlig veldig god respons på disse 2 produkter og den viktige jobben Redaksjonskomiteen gjør med dokumentasjon av historien. Vi fortsetter med utdeling av både årsskrift og kalender til alle medlemmer og minner om at alle årsskrift finnes digitalisert på vår hjemmeside.

Frivilligheten er viktig for oss. På vegne av styret rettes en stor takk til alle som har stilt opp i komiteer og arbeidsgrupper på dugnader og arrangement. Takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere for betydelige bidrag og godt samarbeid.

Til slutt en påminnelse om at Klæbu historielag som ble stiftet i 1981 går mot 40-års jubileum neste høst.

 

Alf Steinar Tømmervold, leder               Lillian Holmli, nestleder

Randi Storsve, kass.        Ragnar Thesen, sekr.        Tore Olav Sandnæs, styremedlem