Klæbu historielag

Årsmelding

2020 – Et uvanlig år også for Klæbu Historielag

Innledning:

For Klæbu historielag vil året 2020 ikke akkurat bli husket for sine tradisjonelle arrangement og aktiviteter. Året 2020 skriver seg inn i verdenshistorien med begrep som korona, pandemi, smittevern, karantene, vaksine og FHI.

Styret i Klæbu historielag har fulgt utviklingen av denne pandemien med interesse og har selvfølgelig fulgt myndighetenes retningslinjer og anbefalinger. Koronapandemien slo til for fullt på dagen for årsmøtet vårt i fjor. Årsmøtet ble avlyst og nå er situasjonen fortsatt sånn at årets årsmøte bestemt til 11. mars er utsatt. Styret håper at situasjonen bedrer seg utover våren/sommeren og at vi kan samle medlemmene til en temakveld og årsmøte når dette blir mulig. Vi velger  å legge ut årsmøtedokumenter nå; som årsberetning, regnskap og valgkomiteens valgskjema slik at arbeidet i styret og komiteer kan gå kontinuerlig innenfor myndighetenes retningslinjer for pandemien og smittevern.

Klæbu historielag har det siste året ikke hatt store endringer i medlemsmassen.  Styret er glad for at medlemmene har holdt ut i et «kjedelig år» og at hjemmesida vår og facebook er blitt flittig brukt. Dette oppleves positivt for styret som ser fram til å komme i gang med ordinær drift igjen.

Det er avholdt 5 styremøter og behandlet 30 saker i 2020. 

Styret har i året bestått av:

Alf Steinar Tømmervold – leder             Varamedlemmer:

Lillian Holmli – nestleder                                   1. Arne Kristiansen

Ragnar Thesen – sekretær                                   2. Håvard Solli

Randi Storsve – kasserer                         

Tore Olav Sandnæs – styremedlem

 

 

Møter og arrangement mm.:

Vi starta året med en vellykket historiekveld i Kulturhuset 10. februar. Over 200 personer fant veien til kvelden med forfatter og ski-historiker Thor Gotaas. Skisport i et historisk perspektiv fenget forsamlingen som fikk en interessant og underholdene kveld og med tilbakemeldinger om mersmak.

Vi skjønte utover våren at våre tradisjonelle aktiviteter kom til å bli avlyst pga. smittevernhensyn for besøkende og arbeidskomiteer. 4. klassingenes dager på Teigen på juni ble avlyst av skolene. Vi har lovt skolene at fjorårets 4. klassinger skal få komme på Teigen sammen med årets 4. klassinger.

St.Hansaften, søndagskafeen, familie- og friluftsdagen og høstens medlemstur måtte avlyses. Men friluftsgudstjenesten fikk vi gjennomført sammen med Menighetsrådet takket være begrenset deltakelse, strenge smittevernhensyn og ingen servering. Mange anmeldte besøk på Teigen med servering fra mastua måtte også avlyses. Likevel er det godt å se besøkende som på egen hånd finner frem til Bygdemuseet og Selbusjøen på finværsdager med grilling og bading.

Det er viktig å nevne lyspunkter tross årets korona-situasjon.

Takket være godt samarbeid med Klæbu knivklubb fikk vi restaurert smia i Bjørklimarka. Knivklubben har lagt ned et betydelig arbeid. Historielaget fikk lagt inn strøm og lys. Smia har blitt veldig fin og smedarbeid kom så vidt i gang i fjor. Knivklubben har lovet oss at vi skal få besøke smia og etter hvert få demonstrert tradisjonelt smedarbeid.

Samtidig med smia kan nevnes Kulturstien «Sjå sjøbygda» som går rett forbi smia. Stien ble merket på nytt i høst i regi av speiderne og går fra Teigen til Dragsten. Den blir klar når våren er her.

Årsskriftet og kalenderen er som vanlig på plass før jul. Årets nye utgave av årsskriftet ble godt mottatt og det kommer tilbakemeldinger om interessant lesestoff, gode historier og mange fine bilder.  Stor takk til Redaksjonskomiteen. Og en spesiell takk til entreprenører; Forseth Grus AS, Søbstad AS, HAW AS som støtter oss med kjøp av et bra antall årsskrift/kalender til sine ansatte.

Vi kommer ikke utenom Seminaret og Seminarplassen som har fått viktig fokus i 2020. Prosjektet som har jobbet med dette har gjort en kjempejobb og nå er planlegging av rehabilitering av bygningene og bruken av området i gang. Trondheim kommune har satt av et betydelig beløp til dette arbeidet og kulturavdelinga i kommunen står i spissen for denne jobben. Klæbu historielag er positive til de planer som foreligger og støtter opp om dette arbeidet.

17. mai talen i forbindelse med kransnedleggelsen på kirkebakken ble for anledningen gjennomført digitalt i fjor. Stor takk til Haldor Buan Grendstad som tok imot denne utfordringen.

Økonomi og samarbeid:

Økonomien blir en utfordring når mange inntektsgivende aktiviteter uteblir. Da blir medlemskontingenten er et viktig bidrag til driften av historielaget. Derfor satser vi mye på å verve medlemmer; aktive eller støttemedlemmer. Samtidig er medlemsmassen også en motivasjonsfaktor for styret og komiteer som legger ned betydelig innsats for å vekke interesse for våre aktiviteter.

Bidrag fra organisasjoner i form av dugnad eller økonomisk støtte er veldig positivt. 2020 var det siste året med fast bidrag fra Klæbu kommune i forbindelse med overdragelsen av Teigen og Bjørklimarka. Det var et positivt signal at vi før årsskiftet mottok driftstilskudd fra Trondheim kommune med 71.000 kr. Videre mottar vi bidrag årlig fra Fylkeskommunen for oppfølging av området Tanemsborgen med 30.000 kr. Her jobbes det nå med skilting. Nytt av året var det at vi sørget for et kulturminne ved Tanem skole. En stor stein med skålgroper ble i samarbeid med Vitenskapsmuseet og Ramlo Transport AS flyttet fra amfiet i skolegården til inngangspartiet for skolen. Nå arbeides det med skilting og lyssetting her også. Historielaget fikk 10.000 kr. for innsatsen.

For tredje året på rad samarbeider vi med Vitenskapsmuseet om Kulturminneprosjektet og Nettbasert stedsnavnregistrering i oppdrag fra Språkrådet.

Moms-kompensasjon fra Kulturdept. og Grasrotandelen fra Norsk Tipping er gode bidrag til driften av historielaget.

Jubileumsåret 2021- Klæbu Historielag 40 år.

Klæbu historielag ble stiftet 17. september 1981. Lagets første formann var Lars L. Forseth. Første årsskrift ble utgitt for 1982 med redaksjonskomite; Ivar Skei, Asbjørn Stjern og Inge Vevang. Nå står vi foran 40 års jubileum, noe det nye styret vil komme tilbake på.

Arbeidet med Nyhuset på Teigen går fremover også i 2020. En liten dugnadsgjeng har jobbet med kjøkken og toalettavdelingen som vi kan se fram til blir ferdig nå i jubileumsåret.

Du finner all aktivitet i historielaget godt dokumentert i tekst og bilder på vår hjemmeside http://klæbuhistorielag.no. Et viktig og godt arbeid som vanlig utført av web-ansvarlig Arne Kristiansen.

Frivilligheten er viktig for oss. På vegne av styret rettes en stor takk til alle som har stilt opp også i koronaåret. Takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere for betydelige bidrag og godt samarbeid.

 

 

Klæbu, 7. mars 2021

Alf Steinar Tømmervold, leder               Lillian Holmli, nestleder

Randi Storsve, kass.        Ragnar Thesen, sekr.        Tore Olav Sandnæs, styremedlem