master04_image001

Årsskrift – 2017

              

2013.gif

 

 

Kalender 2015.jpg

Noe av innholdet

• 1960-tallet i Klæbu og verden forøvrig

• Et 10-år i utbyggingens tegn

• Kommuneavklaring, ny skole og nytt samfunnshus

• Helse- og omsorgsarbeid - sanitetsforeningen var

   spydspissen

• Ungdommer i Klæbu på 60-tallet

• Maskinistmiljøet i Svean og Løkaunet

• Det store "Hjemmet" i Klæbu

• Tempo Corvette

• På setervei

• 70-årskonfirmanter

• Tanem Sag og Høvleri

• Ferdselsveien Via Montananorum - Fjellveien

• Langrenn i Klæbu på 1950-tallet

• Klæbu skytterlag

• Hyttfossen Skotthyllklubb

• Pelsdyroppdrett

• Ljosheim - et gledens hus

• Trekullgroper i Klæbu

• Skogbrukets redskaper - støttingen

• Søknad om å få holde vertshus

   på Rønningen i 1838

• Medlemstur til Agdenes

 

 

 

Kalender 2018

Som tema dette året har vi valgt redskap og utstyr knyttet til tidligere tiders gårds- og skogsdrift.

Mange av objektene er hentet fra samlinga på bygdemuseet på Teigen.

 

 

 

Fra redaksjonskomiteen:

Klæbu Historielags årsskrift 2017 er det 4. i rekken

av årsskrift der vi dykker noe dypere og bredere ned

i ett temaområde. I fjor kunne du lese om Klæbu på 1950-tallet.

I årets årsskrift tar vi steget inn i 1960-årenes Klæbu.

Gi oss gjerne tilbakemelding på årsskriftet.

Vår epostadresse er : redaksjon@klabuhistorielag.no

Ta også kontakt dersom du har forslag til tema og stoff for neste års utgivelse.

God lesning!

   Hilsen Redaksjonskomiteen

      Ivar Skei leder, Terje Klokk, Astrid Grendstad, Bjørn Rønningen, Tormod Bekken, Eivind Unsmo.

 

BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

Årsskrift kr. 100,-  og Kalender  kr. 50,-

er å få kjøpt i butikkene i Klæbu, på biblioteket,

eller ved henvendelse til historielagets styre.

BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

 

Tidligere utgaver av Årsskriftet

   Klikk på bildene

Thumb-1982
1982

Thumb-1983
1983

Thumb-1984
1984

Thumb-1985
1985

Thumb-1986
1986

Thumb-1987
1987

Thumb-1988
1988

Thumb-1989
1989

Thumb-1990
1990

Thumb-1991
1991

Thumb-1992
1992

Thumb-1993
1993

Thumb-1994
1994

Thumb-1995
1995

Thumb-1996
1996

Thumb-1997
1997

Thumb-1998
1998

Thumb-1999
1999

Thumb-2000
2000

Thumb-2001
2001

Thumb-2002
2002

Thumb-2003
2003

Thumb-2004
2004

Thumb-2005
2005

Thumb-2006
2006

Thumb-2007
2007

Thumb-2008
2008

Thumb-2009.jpg

2009

Thumb-2010.jpg

2010

2011

Thumb-2012

2012

Thumb-2013.gif

2013

Thumb-2014.jpg

2014

2015 Thumb.jpg

2015

2016.jpg

2016

2017.jpg

2017

 

• Last ned tidligere Årsskrift -  PDF-filer, størrelser 10-20 Mb

       1982    1983    1984    1985    1986    1987    1988    1989

1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999

2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016

 

• Last ned liste over alle artikler i tidligere utgaver

 

Tidligere utgaver finnes fremdeles på lager, og koster 25,- kr.

                                                           BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_