master04_image001

Det første Årsskrift – 1982

 

     neste

 

1982

 

Innhold:

  Årsmelding

  Helsing fra formannen

  Navn og navnetradisjoner i Klæbu (Ole Svaan)

  Er plassen Svån eigentleg ein gammal

    middelaldergard?  (Atle Døssland)

  Sommerminner fra Brøttemsætra 1928-29

    (Berit Hjellien)

  Gruvedrift i Vassfjellet  (Erling Bøhle)

  Kort historisk oversikt over Hyttefossen Sagbruk

   og høvleri i Klæbu  (Kristian Engan)

  Jon Hyttsagen 1852-1939 Oppfinner – bygdegeni

    – jeger – bygdeoriginal  (Ole Svaan)

  Husmannsplasser, boligplasser og setervoller i

   eldre tid  (Asbjørn Husby)

  Drukningsulykke i Klæbu 3/3-1937  (John Aas)

  Litt om bidragsyterne

  Lover for Klæbu Historielag

 

  

   

Forside: Tegning fra Hyttfossen, Marit Kleven

Redaksjon: Ivar Skei, Asbjørn Stjern, Inge Vevang

 

Last ned hele Årsskriftet

Se tidligere utgaver av Årsskrift

Last ned liste over alle artikler i tidligere utgaver

 

                                                                           neste