master04_image001

Årsskrift – 1988

 

    

 

1988

Forside: Tegning av Eva Haftorn

Innhold:

• Litt om måltid og mat i Klæbu i gamle dager

   (Ragna Flatjord)

• Helga Draksten – Sandvika  (Ragna Flatjord)

• Biler og grinder i 20 – 30 åra  (Leif Østlyng)

• Elgjakt i Tydal med tragisk utfall (Ole Lettingvold)

• Midtsommertur til Nordmarka  (Bjørn Hukkelås)

• Nygårdsfamilien  (Ole Svaan)

• Frå Justbakka te Kællgæri (Husmannen i Sjøbygden)

• Bestemors vevstol  (Reidun Ræder Svaan)

• Dersom trærne kunne fortelle  (Terje Thun)

• I kring ei slektstavle  (Bjarne Norheim)

• Skysstasjoner fra ”Gamle dager”  (Helene Jonasen)

• Bygdeborg fra folkevandringstida (Harald Langås) 

• Historie fra krigen dager  (Ragna Flatjord) 

• Bak ei høyhesje i Orkdalen  (Ingebjørg Forsberg)

• Trondheim – Brøttem – Teigen  (Birger Gimse)

• Som tiåring på sauejakt i Vassfjellet (Alfred Løvset)

• Andreas Qværnodden f. 1846 – Elev ved

   Omgangsskolen i Sø-roden  (Ingebjørg Forsberg)

• Beiningskorga  (Borghild Grendstad)

 

       Redaksjon: Ole Svaan, Eva Haftorn, Lars Braa, Per Ulseth, Terje Thun

 

  Last ned hele Årsskriftet

  Se tidligere utgaver av Årsskrift

  Last ned liste over alle artikler i tidligere utgaver