master04_image001

Årsskrift – 1989

 

    

 

1989

Forside: Syttenhundrefuru (LLF 1781)

                Akvarell av Unni Woldvik

Innhold:

• Fra omgangsskole til fastskole og seminar

    (Arne Skjånes)

• Første skuledirektør i Trondheim Stift

   Johannes Henrik Berg  (Martin Lamvik)

• Bygdeborgen på Tanemsåsen  (Kalle Sognnes)

• I tømmerkoje 1939-1940  (Leif Østlyng)

• ”Kaffe-på senga” tradisjon i Bostad (Ragna Flatjord)

• Om fortærainnesheita her i valn 

    (Husmannen i Sjøbygden)

• Historier om Jon Hyttsagen  (Leif Østlyng) 

• Dampskipet ”Telegraf”  (Helene Jonasen)

• Mineraler og gruvedrift  (John Aas)

• Glimt fra landbruket på 1850-tallet  (Lars Braa)

• Gamle furukonger  (Terje Thun)

• Barndomsminner  (Reidun Ræder Svaan)

 

       Redaksjon: Ole Svaan, Eva Haftorn, Lars Braa, Per Ulseth, Terje Thun

 

  Last ned hele Årsskriftet

  Se tidligere utgaver av Årsskrift

  Last ned liste over alle artikler i tidligere utgaver