master04_image001

Årsskrift – 1990

 

      

 

1990

Forside: Klæbu kirke rundt 1880

Innhold:

• Kirka på By  (Reidun Ræder Svaan)

• Klæbu kirke ved 200-årsjubileet  (Terje Thun)

• En krigsseiler ser tilbake  (Per Ulseth)

• Flukten fra Gestapo i pysjamas midtvinters

    (Lars Braa)

• Litt on Fattigvæsendet i Klæbo Præstegjæld i

   1850-60 Aarene  (Ingebjørg Forsberg)

• Små opplevelser fra ei forlengst forgangen tid

    (Alfred Løvset)

• Læsna’ frå såmmårfjøsveia

    (Husmennen i Sjøbygden) 

• Minne fra året 1940  (Reidar Fosshode)

• Mølleren som ikke tok imot bestikkelser

    (Leif Østlyng)

• En prat med Garberg’n  (Per Ulseth)

• Hønsetyven  (Ragna Flatjord)

• Bruer og veier i Springfossområdet

    (Ole Lettingvold)

• ”Kong Sverre”  (Helene Jonassen)

• Brennevinsbrenning i gamle dager  (Lars Braa)

• Prat med en hedersmann  (Ragna Flatjord)

• Dropsposen  (Ragna Flatjord) 

 

       Redaksjon: Per Ulseth, Lars Braa, Terje Thun, Ragna Flatjord, Paula Fenstad

 

  Last ned hele Årsskriftet

  Se tidligere utgaver av Årsskrift

  Last ned liste over alle artikler i tidligere utgaver