master04_image001

Årsskrift – 1991

 

      

 

1991

Forside: Fjæremsfossen før kraftutbyggingen

Innhold:

• 10-års beretning  (Signy Gausen)

• Ole Svaan til minne  (Per Ulseth)

• ”Sverresholm”  (Helene Jonassen)

• Fra krigens dager  (Åsta Løfsnes)

• Skyttergraver på Hyttfossen  (Terje Thun)

• Veibommen på Lettingvold  (Ole Lettingvold)

• Koffår kainn d ìtj få vårrå som de plå?

    (Husmannen i Sjøbygden)

• Naturopplevelser i Klæbu  (Alfred Løvseth)

• Drukningsulykke ved Nessodden 

     (Ingebjørg Forsberg)

• Svart hammaren  (Olav Gullvåg)

• Minner fra Klæbu meieri  (Nils Grendstad)

• Kraftutbygging i Klæbu  (Terje Thun)

• Litt om Jul gjennom tidene  (Ragna Flatjord)

• Klæbyggen som kunne bli konge (Gerd Sørå)

• Litt om husmannstellet og bureisningen i Klæbu

    (Per Ulseth)

• Fra Tanemsgrenda ca. 1920  (Åsta Løfsnes)

• Kort og Godt  (Ragna Flatjord)

• Fra Husmandsgutten fra Sjøbygda

    (Bjarne Grendstabakk)

• Merker og tegn fra gammel tid  (Ragna Flatjord)

• Tegneoppgave ved framhaldskolen i Klæbu

 

       Redaksjonen: Per Ulseth, Lars Braa, Terje Thun, Ragna Flatjord

 

Last ned hele Årsskriftet

Se tidligere utgaver av Årsskrift

Last ned liste over alle artikler i tidligere utgaver