master04_image001

Årsskrift – 1992

 

      

 

1992

Forside: Seminarplassen

Innhold:

• Klæbu kommune over i historien  (Per Ulseth)

• Seminarplassen lenge før dyreparken (Otto Ulseth) 

• Litt lokal skolehistorie fra nyere tid  (Magne Vik) 

• Minner fra 1920-åra  (Per Sæther) 

• Folkets Hus i Klæbu fikk en vakker innvielse

• Måssåhaugen med i EF  (Husmanden i Sjøbygden) 

• Seterflytting og seterdrift  (Bjørn Hukkelås) 

• Kraftutbygging i Klæbu  (Terje Thun) 

• Skolehuset paa Jorishaugen i Søen kreds

    (Ingebjørg Forberg) 

• Minner fra Klæbu telefonsentral

     (Asbjørn Ulstad Aune) 

• Jakt og fangst i fortid og nåtid (Per Ulseth) 

• En liten historie fra 1945 – like før krigen var slutt

    (Hans Reiten) 

• ”Stuggumainn”  (Per Sæther)

• Tanemsflaten  (Anne Reiten) 

• Vindmølle på Nordset  (Nils Reiten) 

• Røtter  (Ragna Flatjord) 

• Fortegnelse over artikler som finnes i

    Klæbu Historielags Årsskrift

 

       Redaksjon: Per Ulseth, Ragna Flatjord, Magne Vik, Martha Grendstad, Otto Ulseth

Last ned hele Årsskriftet

Se tidligere utgaver av Årsskrift

Last ned liste over alle artikler i tidligere utgaver