master04_image001

Årsskrift – 1993

 

      

 

1993

Forside: Ljosheim vinteren 1956

Innhold:

• Sletten skole og lærer O. Aune (Per Sæther) 

• En lang arbeidsdag  (Nils P. Grendstad) 

• Fra Jølster til Trøndelag  (Ragna Flatjord) 

• Grisslakt i Nesstu’n  (Åsta Løfsnæs) 

• Fra husmannsplasser til kraftutbygging (Terje Thun) 

• Vesst Husmanden ha fåttå verre olførar

     (Husmanden i Sjøbygden) 

• Minner om farende folk  (Åsta Løfsnæs)

• Koje fra krigens tid  (Marit Bjørklimark Grande)

• Rypeåret 1937  (John Aas)

• En uhyggelig historie  (Nils P. Grendstad)

• Vassfjellet rundt  (Alfred Løvset)

• Litt lokal skolehistorie fra nyere tid

     (Magne Vik)

• 70-års konfirmanter  (Ragna Flatjord)

• Med ungdomslaget gjennom 100 år  (Haldor Buan)

• Gamle sagn  (Martha A. Grendstad)

 

       Redaksjon: Haldor G. Buan, Ragna Flatjord, Martha Grendstad, Magne Vik, Otto Ulseth

Last ned hele Årsskriftet

Se tidligere utgaver av Årsskrift

Last ned liste over alle artikler i tidligere utgaver