master04_image001

Årsskrift – 1995

 

      

 

1995

Forside: Tyske soldater på Klæbu prestegård

                i krigens dager

Innhold:

• Klæbu prestegård  (Asbjørn Husby)

• Høst ved Syr-sjøen  (Ragna Flatberg) 

• 70-års konfirmanter

• Litt om Gerhard Schøning og hans reise i

   Klæbu i 1773-74  (Magne Vik)

• Stil  (Leif Meland) 

• Armfeldts soldater på plyndring i Klæbu høste 1718

     (Ingebjørg Forsberg) 

• Grendstad – fra istid til nåtid  (Haldor B. Grendstad) 

• Sjøbygda kommune  (Husmanden i Sjøbygden) 

• Onkel Nils forteller . .  (Hans Reitan) 

• Femsteinsleiken  (Dagfin Unsgård) 

• En tur langs yttergrensene  (Per Ulseth) 

• Klæbus posthistorie, del 1  (Jan A. Hansen) 

• Tyvlytting under krigen  (Bjørn Hukkelås)

• Ordtaka runt om i bladet er ført i pennen av

    Signy Gausen

 

       Redaksjon: Haldor B. Grendstad, Asbjørn Husby, Jan A. Hansen, Magne Vik, Erling Bromseth

Last ned hele Årsskriftet

Se tidligere utgaver av Årsskrift

Last ned liste over alle artikler i tidligere utgaver