master04_image001

Årsskrift – 1997

 

      

 

1997

Forside: Nidelva med Tanemsbrua,

                sett fra Krokbakken

Innhold:

• Magne Vik til minne  (Per Ulseth)

• Undersøkelser på Tanemsåsen  (Ingrid Ystgaard) 

• Behaugen og Pikhaugen – Minnesmerker fra krigen

     (Peder P. Dragsten) 

• En strabasiøs skitur  (Simen Tanemsmo) 

• En bureiser ser tilbake  (Lars Braa) 

• Sjøbygda på værkartet hass Teisen  (Husmanden) 

• Krøttertransport i 1906  (Harald Dragsten) 

• Stram-Olsen  (Ingebjørg Forsberg) 

• Utdra fra landhandler Ole Devles butikk-kladd 1935

     (Ingebjørg Forsberg)  

• Tiurjakt

• Fet og magre kornhøster i Klæbu

• Brungmarka  (Asbjørn Husby)  

• Konfirmanter fra 1945 – 46 - 47 (Oddbjørn Waltin) 

• Konfirmanter fra 1927  (Per Ulseth)

• Historien om Petter-Johanna  (Else Storvold)

• Heimplass’n  (Marit Kleven)

• Hva er denne korga brukt til?  (Asbjørn Husby)

• 300 års kalender

 

       Redaksjon: Ingebjørg Forsberg, Edvin Grendstadbakk, Asbjørn Husby, Hans Henrik Solheim,

                            Per Ulseth

 

Last ned hele Årsskriftet

Se tidligere utgaver av Årsskrift

Last ned liste over alle artikler i tidligere utgaver