master04_image001

Årsskrift – 1999

 

     

 

1999

 

Innhold:

• Klæbu Historielags sommertur  (Ole Haugum)

• Dialektmagasinet en stor suksess  (Eva Kjeldstad)

• Det hendte i mai 1940 (Marit Bjørklimark Grande)

• Sankthansfeiringa på Teigen 1999 (Eva Kjeldstad)

• Som griseoppkjøper rundt 1930  (Borghild Høiås)

• Barnpia i Krokum  (Birgit Sveen)

• Glimt fra dagbok  (Ingeborg Kirkvold)

• Barnegråten i Ståggån  (Asbjørn Husby)

• Poståpneriene i Klæbu  (Otilius Fines Høiberg)

• Om å ha det langsamt  (Husmanden)

• Kongebrevet  (Kåre Moen)

• Karl Engum – vår nabo i 12 år  (Reidar Forseth)

• Mitt første kinobesøk  (Borghild Grendstad)

• Konfirmanter i 1929 og 1899

• Vandring i Nessemarka

• Sjøbygda på 1920- og 30-tallet  (Kai Sørum)

• Historien om Jo (Jon) Fosshaue  (Simen Tanemsmo)

• En tro tjener  (John Lium)

• Sommeren med Hauinn  (Svein Arne Fossbakken)

 

       Forside: Per Just Draksten, f. 1884, kjører med okse, cirka 1940.

       Redaksjon: Hans Henrik Solheim, Eva Kjeldstad, Ingebjørg Forsberg,

                             Marit Kleven, Edvin Grendstadbakk.

 

Last ned hele Årsskriftet

Se tidligere utgaver av Årsskrift

Last ned liste over alle artikler i tidligere utgaver