master04_image001

Årsskrift – 2007

 

      

 

2007

Forside: Ole Teigen, 1911 i Amerika

Noe av innholdet:

• Tidlige lag og foreninger i Klæbu

• Husmanden i Sjøbygden

• Nordbygda - grenda mi for 50 år siden

• Utmarksprosjekt Brungmarka

• ”Pige Kiersten Hansdatter Telluen dømt for

     Lejermaal med Soldat Esten Andersen Elven

     år 1768”

• OL’Hansa i Donnøydalen

• Klæbu for 50 år siden

• Hverdagen i krigsårene

• En historie fra krigstiden

• Dramatiske døgn i Klæbu

• Litt om kirkegården i Klæbu i eldre dager

• Handletur på 1915/20-tallet

• Juleforberedelser

• Svalbards første kai kom fra Klæbu

• Ole Olsen Bjørklimark

• Konfirmanter for 70 år siden

• Kvenndrift og sagbrukene ved Nordsetfossen

• Kvern og mølle

• Nye turbøker

• Husmannsplassen Fosshode (Fosshaue)

 

       Redaksjon: Ragnar Thesen, Marit Kleven, Aid Sæter, Ingeborg Forsberg, Sissel Nordseth

 

Last ned hele Årsskriftet

Se tidligere utgaver av Årsskrift

Last ned liste over alle artikler i tidligere utgaver