master04_image001

Årsskrift – 2011

 

      

 

2011

Forside: Kråkfjellet og Tangvollsjøen

Innhold:

Kulturminnedagen 2011

Øl & ornamentikk i tre

Kong Olav V har vært der! ... Har du?

Lenge før “Vassfjellet Rundt”

Medlemsturen i oktober

Klæbu Bygdemuseum

Historisk Praktbok

Minner fra 1940-45

Omfordeling av sitteplassene i kirka

Gamle postkort fra Klæbu

Storeineren

Harrytur for flere tiår siden

På vei til fest sist på 40-tallet

Husmanden tar ordet

Sangheftet på Hyttsagen

I hodet på et skolebarn i Sjøbygda på 1940-tallet

Utdrag fra sogneprest Jacob Hersleb Darres dagbok

Olga Grendstad, Klæbus kvinnelige politiker

Privatskolen på Hyttfossen

Utdrag fra Søbygdens Ungdomsforenings protokoll

    fra 1892

Soldatattest fra 1795

Fløyting i Tangvollelva 1949

       Redaksjon: Wenche Harsjøen (red), Marit Kleven, Aid Sæter,  Jan R. Buch,

                            Arne Kristiansen, Turid Dragsten, Lars Roan, Kristine O. Stene

      

Last ned hele Årsskriftet

Se tidligere utgaver av Årsskrift

Last ned liste over alle artikler i tidligere utgaver