master04_image001

Årsskrift – 2014

 

         

 

2013.gif

 

Kalender 2015.jpg

 

Innhold

• Klæbus Eidsvollsmenn og Stortingsrepresentant i 1814

• Eidsvollsmennenes etterkommere

• Klæbu 1814 - eit intellektuelt sentrum i periferien

• Utsæd og brødkorn, perioden 1775-1814

• Bygdemagasinet, kornburet på Prestegården

• 17. mai - arrangementet 2014

• Grunnlovsjubileet

• Viktig å kjenne bygdas historie

• Våre Eidsvollsmenn - sang

• På tur til "Eidsvoll 1814"

• Vi fant knakken!

• Innflytteren deltar i det vanlige handelsliv, og blir mobil

• Boligfelt i Klæbu: - Haugamyra

• Forslag til bevaringsplan for Klæbu kirkegård

    - middelalderdelen

• Klæbu Prestegård og den arkeologiske

    utgravingen i 2012

• Klæbu Mannskor gjennom 70 år

• 70 - årskonfirmanter

• En travel, fin dag

• Kulturprisen 2014

• Minner fra oppveksten i 1930 - åra

• Basarkveld

• To hager på prestegården

 

 

 

 

Tema i årets kalender er

"Setervoller og husværer på Brungmarka"

 

 

Fra redaksjonskomiteen:

Klæbu var sterkt involvert i grunnlovsarbeidet i 1814.

Redaksjonskomiteen for Klæbu Historielags årsskrift har derfor i årets utgave valgt å vie dette temaområdet ekstra oppmerksomhet. I tillegg til selve året 1814, har vi sett det som viktig å resentere artikler, tekster, bilder og illustrasjoner som med ulik vinkling kaster lys over bygdesamfunnet Klæbu først på 1800-tallet.

Redaksjonskomiteen håper årsskriftet vil gi deg mange gode leseopplevelser.

En stor takk til alle som har bidratt med stoff til årets årsskrift!

Gi oss gjerne tilbakemelding på årsskriftet. Vår e-postadresse er : redaksjon@klabuhistorielag.no

Ta også kontakt dersom du har forslag til tema og stoff for neste års utgivelse.

Redaksjon:  Ivar Skei (red.), Brynhild Buan Iversen, Kristine O. Stene, Astrid Grendstad,

                         Bjørn Rønningen, Tormod Bekken, Eivind Unsmo.

 

Last ned hele Årsskriftet

Se tidligere utgaver av Årsskrift

Last ned liste over alle artikler i tidligere utgaver