master04_image001

Årsskrift – 2016

                     

2013.gif

 

 

Kalender 2015.jpg

Innhold

• Klæbu på 1950-tallet

• Kvinnenes dagligliv og mattradisjoner

• Frivillighetsprisen til Kåre Haugen

• Ungdom fra kysten på høyonna i Klæbu

• Feavlslag

• Poliomyelitt rammet også Klæbu

• Innflytteren på 50-tallet

• På setervei til Lysklettvollen

• 70-års konfirmanter

• "Gutongan" - om Birger Holthe og Aksel Flatjord

• Har det vært lindyrking i Klæbu ?

• 200 år siden Tiller-raset

• Kulturminneplan for Klæbu

• En rideulykke i 1855

• Travsporten - Klæbus sterke 60-åring

• Frå bydel'n Måssåplassen i Trondhjæm

• Reismiler - Trekullproduksjon i kobber- og

      jernverkstiden

• "Hårråjakt"

• Helleristninger og skålgroper

• Klæbu bygdemuseums sider, bli kjent med

      bygdesamlinga og museet

• Medlemstur til Frosta - Tautra

 

 

 

 

Tema for kalender 2017 er kulturminner.

Bygda vår er rik på kulturminner og kulturmiljøer

som viser spor etter mennesker, bosteder, arbeid og virksomhet.

Kalender 2017 viser et utvalg av disse kulturminner.

 

 

Fra redaksjonskomiteen:

Klæbu Historielags årsskrift 2016 er det 3. i rekken

av årsskrift der vi dykker noe dypere og bredere ned

i ett temaområde.

I år har vi viet "Klæbu i 50-årene" ekstra stor oppmerksomhet.

Vi tror det er like viktig å kjenne sin nære historie som

de lange historiske røttene. Og vi vet at de fleste som bor

i Klæbu i dag ikke har opplevd 50-årene i Klæbu.

Vårt håp er at du som leser finner stoff av interesse i årsskriftet,

og at du kan oppleve å få litt påfyll om ditt kjennskap til bygda.

Gi oss gjerne tilbakemelding på årsskriftet.

Vår e-postadresse er : redaksjon@klabuhistorielag.no

Ta også kontakt dersom du har forslag til tema og stoff for neste års utgivelse.

Redaksjon:  Ivar Skei, Bjørn Rønningen, Tormod Bekken, Astrid Grendstad,

                      Terje Klokk, Lillian Krokum, Eivind Unsmo.

 

Last ned hele Årsskriftet

Se tidligere utgaver av Årsskrift

Last ned liste over alle artikler i tidligere utgaver