master04_image001

Årsskrift – 2017

              

2013.gif

 

 

Kalender 2015.jpg

Innhold 2017.jpg

 

 

Kalender 2018

Som tema dette året har vi valgt redskap og utstyr knyttet til tidligere tiders gårds- og skogsdrift.

Mange av objektene er hentet fra samlinga på bygdemuseet på Teigen.

 

 

 

Fra redaksjonskomiteen:

Klæbu Historielags årsskrift 2017 er det 4. i rekken

av årsskrift der vi dykker noe dypere og bredere ned

i ett temaområde. I fjor kunne du lese om Klæbu på 1950-tallet.

I årets årsskrift tar vi steget inn i 1960-årenes Klæbu.

Gi oss gjerne tilbakemelding på årsskriftet.

Vår epostadresse er : redaksjon@klabuhistorielag.no

Ta også kontakt dersom du har forslag til tema og stoff for neste års utgivelse.

God lesning!

   Hilsen Redaksjonskomiteen

      Ivar Skei leder, Terje Klokk, Astrid Grendstad, Lillian Krokum, Bjørn Rønningen,

     Tormod Bekken, Eivind Unsmo.

 

   • Last ned hele Årsskriftet

   • Se tidligere utgaver av Årsskrift

        • Last ned liste over alle artikler i tidligere utgaver

 

   • Tidligere utgaver finnes fremdeles på lager, og koster 25,- kr.

                                                            BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_