master04_image001

Aktiviteter og møter – 2012

 

 

8. mars          Årsmøte torsdag 8. mars kl. 19.00 i Gamle Festsal.

Se Innkalling - sakspapirer 

 

28. mars          Informasjonsmøte om kulturminneregistrering i Klæbu

                            onsdag 28. mars kl. 19.00 i Gamle festsal.

                                   Arkeolog Knut Harald Stomsvik fortelle litt om hva som er gjort

av arkeologiske funn i Klæbu, og hva en bør forvente å finne her. 

Ellers vil det bli informasjon fra gravrøysgruppa og fra husmannsplassgruppa,

det blir kulturelt innslag fra kulturskolen, bevertning og mulighet for å stille spørsmål.

                           

23. mai             Vandring på Klæbu kirkegård.  Oppmøte kl 18.00

Ulike former for gravminner, symboler og minnetekster.

Bruk av titler. Middelalderkirkegården.

Forflytning til Gamle Festsal for kaffe og orientering om prosjektet.                               

                                   Les mer om vandringen.

 

17. juni             Friluftsgudstjeneste på Teigen kl 11.00

Kirkekaffe, ta gjerne med stol.

 

23. juni            St.Hansfeiring på Teigen kl 17.00

                            Konkurranser, bålbrenning, leiker og tradisjonell servering.

 

  2. sept.           Familiedag på Teigen kl 12.00 – 15.00

                            Se program

 

  5. sept.           Kulturminnedagen

Historisk vandring i Nideng.

Dette området bærer spor av mange år med menneskelig aktivitet.

Her vil vi se nærmere på tema som gravhauger, kullmiler,

kullgroper og spor etter gammel dyrkingsmark.

Det vil bli matpause underveis og god tid til å stille spørsmål.

Ta med litt mat og drikke, samt godt turtøy.

Oppmøte ved trafostasjonen på Nideng kl 18.00

 

23. sept.           Medlemstur til Orkdal.

Bårdshaug, frokost og omvisning.

Løkken gruver – infosenteret – kaffe.

Orkdal Bygdemuseum – Svorkmo – orientering om Orkdal Historielag.

Orkdal Bygdekvinnelag serverer middag og kaffe.

                            Les hele programmet for dagen.

 

24. okt.             Åpent medlemsmøte i Gamle festsal kl 19.00

                            Innslag av kulturskolen.

                            Presentasjon av prosjektet ”Husmannsplasser og boplasser i utmarka”.

                            Husmannsvesenet i Trøndelag ved Siv Randi Kolstad.

                            Presentasjon av boka ”Husmanden i Sjøbygden”.

                            Innlegg av Tor Erik Jenstad om klæbudialekta.

                            Historielagets kvarter.

 

BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

Klæbu-Seniorenes Data-Forum

Internettkafé

KSDF planlegger å gjennomføre 5 internettkafé/temadager i løpet av høsten.

Vi holder til i 2. etg. i det gamle ”Guttebygget” på Seminarplassen.

Vi starter tirsdag 25. september

  og fortsetter følgende tirsdager :

              9. okt.

23. okt.     

13. nov.

27. nov.

alle dager kl. 11.00 – 13.00

 

 

BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_BD15058_

 

 

 

master04_image001