master04_image001

                                               Aktiviteter og møter – 2017

 

BD15058_ 12. januar

 

perspektiv.jpg

 

Informasjonsmøte for medlemmer og andre i Gamle festsal torsdag 12. januar kl. 19.00.

Orientering om byggeplanene på Teigen.

Les mer . .

 

 

BD15058_ 23. - 27.

      januar

 

Hogst 1.JPG

 

Hogst og tilvirking av materialer for nybygget på Teigen.

En gruppe håndverkere/studenter fra "Studiet i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern" ved NTNU, vil i fire perioder framover være samlet for tilvirking av materialer og oppsetting av nybygget her på Teigen.

 

BD15058_ 2. - 12.

      februar

 

Grunnarbeid 14 06.02.17.JPG

 

Grunnarbeid og ringmur.

BD15058_ 13. - 17.

      februar

 

lengderetning.jpg

 

Tilvirking av reisverk.

BD15058_ 6. - 10.

      mars

 

Naust Plassering Thumb.jpg

 

 

Tilvirking av materialer for 'Naustet'.

En ny gruppe håndverkere/studenter fra "Studiet i tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern" ved NTNU vil i dagene 6. - 10. mars arbeide på Teigen for å tilvirke reisverket (byggesett) til et nytt naust her på Teigen. Naustet blir på 6,5 x 4 meter.

BD15058_ 13. - 17.

      mars

 

nordfasade_konstruksjon.jpg

 

Nybygget reises.

Håndverkere/studenter som tidligere har tilvirket 'byggesett' for nybygget, kommer i denne uke tilbake for å reise bygget.

BD15058_ 16. mars

 

 

Aarsmoete-klubbe.jpg

 

 

Årsmøte torsdag 16. mars kl. 19.00,

i Gamle festsal.

Se innkalling/saksliste,  regnskap,  årsmelding og

årsberetning fra museumskomiteen.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen tirsdag 7. mars,

   pr. brev:  Klæbu Historielag, Pb 10, 7541 Klæbu,

   eller epost:  epost@klabuhistorielag.no

Etter årsmøte fortsetter kvelden med medlemsmøte

og diverse informasjon fra styret.

 

BD15058_ 25. april

 

Armfeldt.jpg

 

Temakveld og Ekstraordinært årsmøte

på Tanem Grendahus 25. april kl. 19.00

Tema for kvelden er General Armfeldts felttog i 1718.

Historiker Hans Olav Løkken forteller . .

Et kort ekstraordinært årsmøte i forkant.

Se program for kvelden.

BD15058_ 6. mai

 

            MMj03546690000[1]   MMj03546690000[1]

Johan Nordahl Brun marsjen

Startsted: Klæbu rådhus, kl. 12.00

Arrangør: Klæbu IL

Se info fra Norges Turmarsjforbund

 

BD15058_ 17. mai

 

 

Minne Peder Eggen.JPG

 

 

Bekransning Klæbu kirke  -  kl. 09.30

Tale ved Paal Chr. Bjønnes, Klæbu historielag.

Se eget program for 17. mai.

BD15058_ 31. mai

         og

     1. juni

 

Lefse 1.JPG

 

Museumsdager for 4. klassinger på Teigen
Gjennomføres som del av skolens Klæbu-uke.

Alle 4. klassinger ved Sørborgen og Tanem barneskole

kommer til Teigen for å oppleve 'gamle dager',

med aktiviteter/leik/gammeldans/trearbeid og historie.

Se program for dagene.

BD15058_ 18. juni

 

 

IMG_4768.JPG

 

Friluftsgudstjeneste på Teigen kl. 11.00.

Kirkekaffe.

BD15058_ 18. juni

 

 

Kart.jpg

 

På setervei til Hallsetvollen og Byavollen.

Historielaget er i gang med å gå opp gamle seterveier. I år er turen kommet til Hallsetvollen og Byavollen. Disse to seterveiene har vi planer om å gå opp på samme tur.

Dette skjer søndag 18/6, kl. 10:00 fra Kulturhuset.

Turen vil gå i moderat tempo og med gode pauser.

Vi ønsker alle velkommen til vandring i marka!

Turleder er Bjørn Rønningen.

BD15058_ 23. juni

 

B 11.JPG

 

St. Hansfeiring på Teigen kl. 17.00.

Bålbrenning, konkurranser, leik, natursti og tradisjonell

servering fra mastua.

Se invitasjon/progran

BD15058_   2. juli

           til

      20. aug.

 

 

Skilt Thumb.jpg

 

Bygdemuseet på Teigen holder åpent hver søndag kl. 11–15

i perioden 2. juli - 20. august.

Kafé med enkel servering på tunet.

Se kart

BD15058_ 24. august

 

 

 

MMj03546690000[1]MMj03546690000[1]MMj03546690000[1]

 

Bli kjent i Nideng - vandring 24. aug. kl. 18.00

En trivelig kveldstur for historielagets medlemmer

og andre interesserte. Vi rusler en tur forbi kraftstasjonen i

Nideng - flere gravhauger - husmannsplassen Rundhaug -

Rundhaugtjønna - med retur til 'Sprengstarts' flotte

klubblokaler. Guiding underveis.

Se program for kvelden.

 

BD15058_ 29. august

 

 

Guttebygget 1937.jpg

 

Historiekveld - tirsdag 29. august kl. 19.00

i Gamle festsal.

Hallsetheimen/Klæbu pleiehjem 100 år.

Innlegg ved Per Ingmar Kosberg og Per Magne Siraas.

BD15058_ 2. sept.

 

 

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfl1/v/t1.0-9/11960022_520690161413988_8763284912109286044_n.jpg?oh=87b3c36a335b73e96370dae2ec0a7699&oe=577C5AD8

 

Markedsdag på strøket

Se program for Kulturuka.

BD15058_ 3. sept.

 

Skilt.jpg

 

Familie-/friluftsdag på Klæbu bygdemuseum

søndag 3. sept. kl. 12.00 – 15.00.

Aktiviteter for hele familien.

Se program - museet finner du her -  kart

Se også tidligere familiedager:  2016   2015   2014

BD15058_ 23. sept.

 

Ut i det blå.jpg

 

Historielagets tur går iår til Agdenes

lørdag 23. september.

Se invitasjon og program.

BD15058_  26. okt.

 

Reformasjonsjubileet.jpg

Temakveld 26. oktober kl. 19.00 i Gamle Festsal

Reformasjonsjubileet 1517-2017

 

 

 

 

 

master04_image001