Arbeidsplan for 2019

Forslag fra styret i Klæbu Historielag.

 

 

1                     Temamøter:

a.      Seminaret 180 år i 2019 avholdt 7. februar.

b.      Kom gjerne med forslag.

            2          Vandringer (forslag?).

            3          Historielagstur (forslag?).

            4          Museumsdager for 4.-klassinger på Teigen 5. og 6. juni.

            5          Friluftsgudstjeneste på Teigen (Klæbu menighet) (sø.17.6.)

            6          St.Hanskveld på Teigen.

            7          Søndagskafe på Teigen (fom 1. juli – tom 19. august)

            8         Familiedag og kulturminnedag på Teigen. (sø.1.9.)

            9          Utgivelse av årsskrift og kalender.

            10        Kulturminneregistrering (i samarbeid med Vitenskapsmuseet og Klæbu kommune).

            11        Drift og vedlikehold av Klæbu Bygdemuseum (vårdugnad mai).

            12        Gjennomgang og vurdering av samlingene på museet.

            13        Låven på Teigen.

            14        Arkivering (arkivkomite).

            15        Bildesamlingen (egen bildekomite).

            16        Oppfølging(vedl.hold/merking) av kulturstien "Sjå Sjøbygda".

             17       Ferdigstillelse av "Uthuset" og naustet på Teigen.

            18        Utleie mastua (bestillinger).

            19        Kommunesammenslåing–bygninger/lokaler på Seminarplassen.

            20       Annet.....

 

 

Etter årsmøtet vil styret som vanlig utarbeide en mer detaljert aktivitetsoversikt.