Ktonr

Kontonavn

2018

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATREGNSKAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsinntekter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000

Medlemskontingent

31 942,50

 

126 300,25

 

 

 

3001

Salg årsskrift

59 425,57

25 241,83

 

 

 

3002

Salg bok Sjøbygdmarkene

1 887,75

900,00

 

 

 

3003

Salg kalendere

17 950,00

4 250,00

 

 

 

3005

Salg bok Omsorg i endring

1 993,00

9 557,00

 

 

 

3400

Offentlig støtte

205 000,00

150 000,00

 

 

 

3401

Annen støtte

 

100 000,00

 

 

 

3402

Inntekt møter / arrangement

2 102,57

5 209,02

 

 

 

3405

Egne lotterier

3 131,00

1 365,00

 

 

 

3500

Salg kiosk

45 478,40

30 675,13

 

 

 

3501

Salg diverse

890,14

300,00

 

 

 

3600

Leieinntekter

1 200,00

1 200,00

 

 

 

3601

Utleie m servering

23 178,00

 

 

 

 

3701

Minnegaver

 

21 350,00

 

 

 

3703

Diverse inntekter/Grasrotandel

9 274,31

17 880,09

 

 

 

3704

Annonseinntekter årsskrift

11 600,00

11 800,00

 

 

 

3900

Momskompensasjon

14 320,00

19 783,00

 

 

 

 

Sum Driftsinntekter

429 373,24

525 811,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftskostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4000

Materialer vedlikehold Teigen

-36 728,50

-8 556,00

 

 

 

4101

Nybygg Teigen proviant/forpleining/dugnadskostn.

 

-66 233,19

 

 

 

4102

Materialer grunnarbeid

 

-100 065,40

 

 

 

4103

Materialer råbygg

-59 159,78

-96 602,50

 

 

 

4105

Byggesakskostnader/stikking etc

-3 630,00

-34 520,00

 

 

 

4110

Renhold, div småartikler

-1 216,50

-1 241,20

 

 

 

5000

Lønn/honorarer

-8 000,00

-8 000,00

 

 

 

5500

Underholdning / musikk

-4 500,00

-1 000,00

 

 

 

6300

Eiendomskostnader

-20 758,75

-15 802,50

 

 

 

6404

Strøm Teigen

-23 490,01

-18 201,42

 

 

 

6500

Maskiner og utstyr

-2 315,87

-5 948,00

 

 

 

6800

Kontorrekvisita

-1 600,64

-8 385,50

 

 

 

6801

Trykking etc årsskrift / kalendre

-79 865,50

-85 277,50

 

 

 

6804

Data/EDB-kostnader

-16 222,36

-26 689,71

 

 

 

6809

Diverse utgifter

-5 910,60

-5 450,00

 

 

 

6901

Porto

-5 052,00

-1 258,00

 

 

 

7110

Kjøregodtgjørelser

185,60

0,00

 

 

 

7204

Prosjekt Forset Mølle SMIL

-4 454,20

-7 399,00

 

 

 

7205

Prosjekt Forset Mølle restaurering

-16 130,50

-7 562,50

 

 

 

7300

Reklame og annonser

 

-9 225,75

 

 

 

7301

Husleie møter / arrangement

 

-900,00

 

 

 

7302

Servering møter / arrangement

-21 042,70

-9 949,90

 

 

 

7310

Andel medlemstur

3 317,72

-1 127,00

 

 

 

7410

Varekjøp vedr museet, kiosk/dugnad/etc

-1 022,00

-1 766,75

 

 

 

7500

Utgifter kiosksalg

-25 532,19

-14 104,22

 

 

 

7501

Forsikringer

-12 853,00

-9 752,00

 

 

 

7502

Kontingent eksternt

-6 836,00

-6 032,00

 

 

 

7510

Kostnader fotogruppe/billedsamling

 

-1 164,00

 

 

 

7600

Bevilgninger/gaver

 

-800,00

 

 

 

7700

Reise- og oppholdsutgifter

 

-425,20

 

 

 

7701

Styremøter

 

-436,90

 

 

 

Ktonr

Kontonavn

2018

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7702

 

Årsmøte

-11 160,00

-7 983,70

 

 

 

7703

Andre møter

-350,00

-1 735,20

 

 

 

7770

Gebyrer og kostnader bank

-3 658,00

-3 771,04

 

 

 

7790

Diverse driftsutgifter

-846,25

-426,50

 

 

 

 

Sum Driftskostnader

-369 203,23

-584 601,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRIFTSRESULTAT

60 170,01

-58 790,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansposter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8040

Renteinntekter

715,03

656,27

 

 

 

8140

Renteutgifter og gebyrer

-214,01

-548,56

 

 

 

 

Sum Finansposter

501,02

107,71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSRESULTAT

60 671,03

-58 682,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8600

Overføring Klæbu bygdemuseum

 

-101 027,13

 

 

 

8610

Årsoppgjørsdisposisjoner

-60 671,03

107 421,09

 

 

 

 

Sum disponeringer

-60 671,03

6 393,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSRESULTAT TIL DISPONERING

0,00

-52 288,65