master04_image001

                                               Aktiviteter og møter – 2019

 

BD15058_ 7. februar

 

 

Aarsmoete-klubbe.jpg

 

Temakveld – Klæbu Seminar

Torsdag 7. februar kl. 19.00 i Gamle festsal

Tema denne kvelden er Klæbu Seminar, som for 180 år siden ble etablert her på Seminarplassen.

Foredrag ved Ivar Skei.

Se invitasjon

 

 

BD15058_ 14. mars

 

 

Aarsmoete-klubbe.jpg

 

Årsmøte torsdag 14. mars kl. 19.00, i Gamle festsal.

Se Innkalling/sakslisteÅrsmelding 2018

      RegnskapBalanse

      Forslag fra StyretArbeidsplan 2019

Øvrige saksdokumenter legges fram på Årsmøte.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen mandag 4. mars,

    - pr. brev . .:  Klæbu Historielag, Pb 10, 7541 Klæbu,

    - eller epost:  epost@klabuhistorielag.no

Etter årsmøte fortsetter kvelden som medlemsmøte med diverse informasjon fra styret.

 

BD15058_ 4. mai

 

 

          MMj03546690000[1]MMj03546690000[1] MMj03546690000[1]

Johan Nordahl Brun marsjen lørdag 4. mai

Startsted  : Klæbu rådhus

Start kl.    : 12-13

Distanser : 7 og 14 km

Arrangør  : Klæbu IL

Kontaktperson: Svein Rikstad – tlf. 480 40 504

Se Norges Turmasjforbund

Hvem var Johan Nordahl Brun ?

 

BD15058_ 17. mai

 

 

Minne Peder Eggen.JPG

 

Bekransning Klæbu kirke  -  kl. 09.30

Musikk og sang v/Klæbu Musikkorps og Klæbu Mannskor

Tale for dagen.

 

Se program for dagen

 

BD15058_ 21. mai

 

 

B3

Temakveld tirsdag 21. mai kl. 19.00

i Kommunestyresalen Rådhuset.

* Info. om prosjekt «Registrering av kulturminner»

   Lidar-basert kartlegging (flyscanning) av kulturminner.
* Gjennomgang av fjorårets resultater.
* Opplæring av ev. nye personer.

Terrenget som skal undersøkes i år er Halset-området.

Arkeologer fra NTNU deltar.

Se program.

Ved spørsmål, vennligst kontakt:

Alf Steinar Tømmervold (959 72 019) eller

Ragnar Thesen (900 13 974).

 

 

BD15058_ 30. mai

 

 

Aarsmoete-klubbe.jpg

Bli med på Klæbu kirkes menighetstur til Tingvoll

Kristi himmelfartsdag – 30. mai

Påmelding på epost innen 20. mai til:

Toril-prest: ts453@kirken.no

Ester-diakon: ee443@kirken.no

Se innbydelse

 

BD15058_ 4. juni

 

 

Aarsmoete-klubbe.jpg

Arbeiderbevegelsens historielag – Trondheim

besøker Teigen.

 

BD15058_ 5-6. juni

 

 

Aarsmoete-klubbe.jpg

Museumsdager for 4. klassinger på Teigen

Gjennomføres som del av skolens Klæbu-uke.

Alle 4. klassinger ved Sørborgen og Tanem barneskole

kommer til Teigen for å oppleve 'gamle dager',

med aktiviteter/leik/gammeldans/trearbeid og historie.

 

 

BD15058_ 15. juni

 

 

Slekt og Data Sør-Trøndelag besøker Teigen.

Se deres nettside

 

BD15058_ 16. juni

 

 

Aarsmoete-klubbe.jpg

Friluftsgudstjeneste på Teigen kl. 11.00.

Treenighetssøndag 16. juni.

Kirkekaffe.

 

 

BD15058_ 23. juni

 

 

Aarsmoete-klubbe.jpg

St. Hansfeiring på Teigen kl. 17.00.

Bålbrenning, konkurranser, leik, natursti og tradisjonell

servering fra mastua, noe for hele familien . .

Se program for kvelden

 

BD15058_ 10. juli

 

 

Aarsmoete-klubbe.jpg

Vandring Løkaunet - Springfossen - Hyttfossen

onsdag 10. juli kl.18.00,

Vi starter med omvisning i Løkaunet kraftstasjon !

Oppmøte Løkaunet kraftstasjon kl. 18.00.

Parkeringsmuligheter i området Svean - Løkaunet.

Se program for kvelden

 

BD15058_ 30. juni til

    18. aug.

 

Aarsmoete-klubbe.jpg

 

Klæbu Bygdemuseum på Teigen

holder åpent hver søndag kl. 11–15

i perioden 30. juni t.o.m. 18. august.

Kafé med enkel servering på tunet.

Se kart

 

BD15058_ 27. aug.

 

Aarsmoete-klubbe.jpg

 

Historiekveld i Gamle festsal

tirsdag 27. august kl 19.00

Historisk reise i ord og bilder med spennende glimt fra Selbusjøen som ferdselsåre og videre gjennom Trangfossen

til Hyttfossen, v/Haldor B. Grendstad.

BD15058_ 1. sept.

 

Aarsmoete-klubbe.jpg

 

Familiedag på Klæbu bygdemuseum

søndag 1. sept. kl. 12.00 – 15.00.

Aktiviteter for hele familien.

Program for dagen kommer senere.

Museet finner du her -  kart

Se tidligere familiedager:  2017  2018    

 

BD15058_ 28. sept.

 

Aarsmoete-klubbe.jpg

 

Bli med på Historielagets tur lørdag 28. sept.

Årets tur går til Kystens Arv i Stadsbygd, med omvisning i museet og båtbyggeriet. Videre til Bjugn hvor vi besøker bygdetunet Mølnargården. Middag inntas på Hovde Gård.

Påmelding:  tlf. 928 47 002 (Torbjørn) innen 20. sept.

Se innbydelse og program.

Se også nettsidene:

   Kystens Arv   -   Mølnargården  og  Hovde Gård

 

BD15058_ 19. nov.

 

 

 

Aarsmoete-klubbe.jpg

 

Årsfest i Rådhusets kantine

Tirsdag 19. november kl. 19.00

Historielaget inviterer alle som har bidratt på dugnader, i arbeids-komiteer og drift av historielagets aktiviteter gjennom året, til årsfest i Rådhusets kantine, tirsdag 19. nov. kl. 19.00.

Middagsservering, kaffe og kaker, litt underholdning, og info fra styret om året som gikk.

Innbydelse er sendt hver enkelt.

Se innbydelse

 

master04_image001