Klæbu historielag

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 12.03.2020

Styret:

 

 

Leder:

Alf Steinar Tømmervold                         

Gjenvalg 1 år.

 

Randi Storsve                                                

Gjenvalg 2 år

 

Lillian Holmli                                        

Gjenvalg 2 år

 

Ragnar Thesen

Ikke på valg

 

Tore O. Sandnæs

Ikke på valg

Vararepr. 1:

Arne Kristiansen

Gjenvalg 1 år

Vararepr. 2:

Håvard Sollie

Ikke på valg

 

 

 

 

 

 

Redaksjonskomite:

 

 

 

Ivar Skei

Gjenvalg 2 år

 

Tormod Bekken

Gjenvalg 1 år

 

Arnt Morten Holmli

Nyvalg 2 år

 

Astrid Grendstad

Ikke på valg

 

Greta Skjenald

Ikke på valg

 

Bjørn Rønningen

Ikke på valg

 

May Schei

Nyvalg 2 år

 

 

 

Turkomite:

 

 

 

Torbjørn Lium

Gjenvalg 1 år

 

Kjell Solheim

Gjenvalg 1 år

 

Jan Kåre Berg

Gjenvalg 1 år

 

 

 

 

 

 

Revisorer:

 

 

 

Bente Storrø

Gjenvalg 2 år

 

Randi Berg

Ikke på valg

Vararepr.:

Oddmund Brøttem

Ikke på valg


 

 

 

 

 

 

 

Arbeidskomite:

 

 

Velges for 1 år

Vigdis Ulstad

 

 

Jan Bye

 

 

Oddvar Fossbakken

 

 

Rolf Eggen

 

 

Kristin Reiten

 

 

Hjørdis Grendstadbakk

 

 

Eldbjørg Vik

 

 

Frøydis Brøttemsmo

 

 

Olav Meland

 

 

Terje Tømmervold

 

 

Paul Fredrik Bye

 

 

Anne Mari Skarbo

 

 

Morten Åge Storrø

 

 

Toril Kokaas Lervold

 

Valgkomite;

 

 

 

Lillian Krokum

Nyvalg 2 år

 

Oskar Høiaas

Ikke på valg

 

Bjørn Lukkedal

Ikke på valg

 

Toril Kokaas Lervoll

Nyvalg 2 år

Vararepr:

Bjørn Sellesbakk

Gjenvalg 1 år

 

 

 

Museumskomite:

 

 

Leder:

Håvard Sollie

Gjenvalg 2 år

Ansvarlig utearal:

Jan Egil Tillereggen

Ikke på valg

Ansvarlig bygninger:

Oskar Larsen

Ikke på valg

Ansvarlig samlinger:

Ronny Wigdahl

Gjenvalg 2 år

Ansv. kjøkken/butikk:

Klara Dragsten/Jorun Berg

Nyvalg 2 år

Medl. museumkomite:

Erik Foss

Ikke på valg

Medl. museumskomite:

Geir Lasse Fiskvik

Ikke på valg