master04_image001

                                               Aktiviteter og møter – 2020

 

BD15058_ 10. februar

 

 

Femmila.jpgWirkola.jpg

Historiekveld - mandag 10. februar

kl. 19.00 i Klæbu Kulturhus.

Kveldens tema er «Nasjonal og Trøndersk

skisport i et historisk perspektiv».

Foredrag ved forfatteren Thor Gotaas.

Se program

 

BD15058_ 12. mars

 

 

Aarsmoete-klubbe.jpg

Årsmøte utsatt inntil videre . .

Årsmøte torsdag 12. mars kl. 19.00

i Kommunestyresalen i Rådhuset.

Se innkalling og saksliste

Saksdokumenter:

-         Årsmelding 2019

-         Regnskap og Balanse 2019

-         Budsjett 2020

-         Forslag 2020

-         Arbeidsplan 2020

-         Valg

Alle saksdokumenter legges fram på Årsmøte.

Etter årsmøte fortsetter kvelden som medlemsmøte med diverse informasjon fra styret.

 

BD15058_ 12. mars

 

 

Aarsmoete-klubbe.jpg

Om koronasituasjonen, avlyst årsmøte

og aktiviteter i historielaget.

  Hovedstyret er bekymret for våre aktiviteter fremover denne våren og sommeren. Situasjonen med korona er krevende for frivilligheten også og den ser ikke ut til å gå over med det første. Vi følger selvfølgelig myndighetenes bestemmelser og anbefalinger. Styret jobber digitalt og noen komiteer kan sikkert også jobbe innenfor reglene for smittebegrensning.

  Etter at årsmøtet ble avlyst 12. mars og situasjonen utviklet seg, mottok styret et enstemmig forslag fra valgkomiteen om å legge valgkomiteens forslag til grunn for valget denne gang. Dette for å følge opp drifta av laget og komme videre med aktiviteter i styret og komiteer.

Styret har derfor nå besluttet at vi følger valgkomiteens forslag og legger til grunn alle årsmøtedokumenter for videre drift av historielaget dette unntaksåret.

Disse dokumenter (årsberetning, regnskap, budsjett, forslag) finner du her på hjemmesiden.

  Eventuelle kommentarer til dette mottar vi gjerne og bare på vår epost:

epost@klabuhistorielag.no eller tlf. 95972019.

Det vil selvfølgelig bli gitt orientering fra dokumentene på første mulige medlemssamling/temakveld.

Forøvrig blir det gitt info om våre faste arrangementer fortløpende på hjemmesiden og facebook.

Hilsen Styret

Saksdokumenter til Årsmøte:

-         Årsmelding 2019

-         Regnskap og Balanse 2019

-         Budsjett 2020

-         Forslag 2020

-         Arbeidsplan 2020

-         Valg

 

          ___________________________

                                                                                                                                                                                          

22. januar

23. januar

10. februar

25. februar

01. mars

04. juni

14. juni

Desember

Prosjekt ”Innsamling av stedsnavn i Klæbu”

Lokalhistorisk magasin besøker Teigen

Skihistorie ved forfatter Thor Gotaas

Innredning - installasjoner i Nybygget på Teigen

Historiske Trøndelag Podkast

Dugnad på Teigen

På setervei til Brøttemsvollen

Utgivelse av Årsskrift og Kalender

 

 

master04_image001