Historielagets arkiv

http://gfx.dagbladet.no/labrador/547/547256/5472567/jpg/active/960x.jpgArkiv.jpg

 

Historielaget har opp gjennom årene mottatt og samlet et stort antall gamle dokumenter, protokoller, hefter og bøker fra privatpersoner, lag og foreninger. Disse er nå sortert og lagret i underetasjen i Gamle festsal. Ønsker du innsyn i dette, eller har materiale som du mener hører hjemme i vårt arkiv, ta kontakt med en i styret eller send en epost til  epost@klabuhistorielag.no  for avtale.

 

Boks

Arkivskaper

Materiale

Tidsrom

1

Klaus Brøttem

Dampskipsselskapet "Kong Sverre"

1916-1939

Innhold

2

A. Huitfeldt & Co

Firmahistorie, regnskap, korrespondanse

1841-1941

Innhold

3

Gustav Svaan

Landbruk

1908-1950

Innhold

4

Klæbu  Historielag (KH)

Stortinget - lovsamlinger- taler

1904-1923

Innhold

5

KH

Kunst og kultur på Seminarplassen

1994-1996

Innhold

6

KH

Manuskripter til Årsskrift

1994-2000

7

Rolf Einar Erichsen

Slektshistorie - Hefte

Etterkommere til Nils Pedersen og Karen Andrea Hagen

1812-1993

8

Gustav Svaan

Stigen Losje møteprotokoller,

medlemskort, korrespondanse,

losjeeffekter

1900-1943

Innhold

 

 

9

Gustav Svaan

Stigen Losje, forhandlings-protokoller, kassadagbøker, medlemsfortegnelse

1895-1944

Innhold

 

10

Gustav Svaan

Stigen Losje, Lovbøker, ritualer,

sangbøker, håndbøker, avholdstaler

1895-1945

Innhold

 

 

11

Gustav Svaan

Ungbjørka barnelosje, protokoller, regnskapsbok, medlemsbøker,

utlånsbok, sangbøker

1908-1938

Innhold

 

 

 

12

Sivert Olsen Devle

Karl Andreas Olsen Devle

Militær dokumentasjon,

Nytestamente 1845,

Den hellige Kolumban 1875,

dåpsattester, skrive- og regnebok,

Amerikabrev . .

1891-1899

 

 

1870-1897

Innhold

 

 

 

 

 

13

KH

Ungdomslag og foreninger

1891-1951

Innhold

14

Sivert Olsen Devle

Diverse lærebøker

1875-1941

Innhold

15

KH

Årsberetninger/jubileumsskrift

1930-1987

Innhold

16

KH

Tidsskrifter og hefter

1818-1985

Innhold

17

KH

Årsskrifter andre historielag

1922-1972

Innhold

18

KH

Årsskrifter andre historielag

2002-

Innhold

 

Se Bokliste

 

Linker til sentrale arkiv:

   IKA Interkommunalt arkiv Trøndelag

   DigitaltMuseum

   Kulturminnesøk