Dampskipsselskapet "Kong Sverre" 1916 - 1937

 

Dato

Avsender

Mottaker

Dokument

1915-1921

Protokoll

1916-1937

Statusbok 1916-1937

1930-1936

Rutetider og bilettpriser 1930-1936

23.03.1931

O.S. Vinje

Rutetider buss Trondhjem-Brøttem

07.03.1932

Skibskontrollen

Klaus Brøttem

1869/1932 Godkj. reparasjon

01.07.1934

Salgskontrakt

05.03.1935

Klaus Brøttem

Reklamasjon

Klaus Brøttem

Erlæring vedr. kaier

30.06.1935

Regnskap 01.07.34-30.06.35

31.12.1935

Regnskap 1935

06.04.1936

Hr. S. Dyrdal

Henv. Vedr oppgjør leie

31.12.1934

Klaus Brøttem

Skriv vedr regnskap for 1935

1934

Klaus Brøttem

Ole Dyrdalsli

Regning

13.01.1928

Strinden og Selbu

Sorenskriverembete

 

145/1928 Skjøte

26.09.1927

Dampskipskonsulenten

Klaus Brøttem

Regnskapsførsel

1939

Klaus Brøttem

Strinden og Selbu

Sorenskariverembete

Overtagelse

1935

Klaus Brøttem

Regnskapspapirer

15.01.1936

Dampskipskonsulenten

Rundskriv

Vedr statstilskudd

18.10.1935

NSB

Klaus Brøttem

Rundreiser buss/tog/båt 17.05-14.09.

29.03.1936

Edvin Lervik

Klaus Brøttem

Vedr. oppgjør 34-36

14.11.1935

Dampskipskonsulenten

Klaus Brøttem

Regnskap

30.10.1905

Klaus Brøttem

Erstatning for regulering av Selbusjøen

03.09.1927

Dampskipskonsulenten

Klaus Brøttem

Skriv vedr. statsbidrag 28-29

18.01.1929

Einar Dahl

Klaus Brøttem

Registrering av Kong Sverre

07.09.1934

Trondhjems Tolldistrikt

Klaus Brøttem

Skriv vedr. manglende kjennetegn

1936

Klaus Brøttem

Handelsdepartementet

Statsstøtte og overdragelse ny eier

08.06.1939

Sorenskriveren i

Strinda og Selbu

Klaus Brøttem

Sletting  fra firmaregister

15.08.1939

Sorenskriveren i

Strinda og Selbu

Klaus Brøttem

Sletting fra firmaregister

18.06.1934

Olaf Korsvold

Klaus Brøttem

Regning

Diverse

Klaus Brøttem

Innbetaling av diverse bilettsalg

Utbetalte lønninger.

Beholdning og utgifter.