Ungbjørka barnelosje 1908 - 1938

 

Protokoll Barneafholdslaget Klæbu

1908-1910

Bokliste studiesirklar

1936

Utlånsbok

Regnskapsbok

1935-1945

Medlemsbok

1934-1938

Medlemsbok

1945-1946

Sangbok, Syng kamerat

Sangbok for Barne- og Ungdomslosjer

Kvitteringsbok

1938-1945

Ungbjørkas Vandrepokal

1939

Statuett Ungbjørka Stafetten

1937