Lærebøker

Arkivskaper

Tittel

Av

År

Sivert Devle

Hestens Ydre

Harald Goldschmidt

1892

Sivert Devle

Dyrk myr!

Olav Klokk

1913

Sivert Devle

Regnskabsførsel for Landmænd

Thv. E. Østbye

1891

Sivert Devle

Den Norrøne Literatur

M. Nygaard

1875

Sivert Devle

Landsskoleloven

Karl Roald

1928

Sivert Devle

Norges Histori

Gustav Storm

1892

Sivert Devle

Engelske Stiløvelser

D.J. Ruudsen og

Jakob Løtte

1877

Sivert Devle

Regnebok for folkeskolen

Ole Johannesen

1913

Sivert Devle

Kastrøysar

Svale Solheim

1941

Sivert Devle

Dialekter

Helge Eide

1978

Klæbu off. Pleiehjem

Jern- og Metallarbeid I

Friedrich Bendix

1968

Klæbu off. Pleiehjem

Jern- og Metallarbeid II

Heinrich Gerling

1968