Tidsskrifter

Utgitt av

År

Farmanns Familielæsning

Wallings Bokhandel

1818-1888

Soga um Bjørn Hitdølakappe

Gamalnorske bokverk

1926

Trondhjem i svundne tider

O. J. Johansen

1790-1850

Som Stróbel så dem -

Ove Bakken

1980

De tyrykte illegale avisene

Diverse

1988

Bergverkssamfunn og Øydegardar

Samnemnda for lokalhist. Gransking i Nidaros bispedømme

1908

Norske Kongebrev

Rolf Flatby og Gunvor Foslie

1985

Einar Tambarskjelve

Erik Saltnessand

1957

Kirkesamlingen

Vitenskapsmuseets oldsaksamling

1959

Det Bästa ur Readers Digest

Div. artikler

1949

Danske Billeder

Herman Bente

1919

Krigsutflytting

Sivilforsvarets sentralledelse

1966