Årsskrift fra andre historielag

Meldal Historielag

1972

Gauldalsminne

1950

Gauldalsminne

1982

Historielaget for Orkdølafylket

1922-1932

Kopperverkene i Ogndalen

1953

Nord Trøndelag Historielag

1957

Nord Trøndelag Historielag

1955

Nord Trøndelag Historielag

1952

Nord Trøndelag Historielag

1948

Bondeklager fra Innherred

1952

Bygdaminne frå Beistad

1966