Årsskrift fra andre historielag

Mosvik Historielag

2002

Todalen Historielag

2004

Heimdal Historielag nr. 6

Heimdal Historielag nr. 7

I Neadalen

2003

I Neadalen

2009

Strinda Historielag

2007

Melhus Historielag

2003

Melhus Historielag

2004

Melhus Historielag

2005

Melhus Historielag

2006

Melhus Historielag

2007

Melhus Historielag

2008

Melhus Historielag

2009

Melhus Historielag

2010

Melhus Historielag 10 år

2011