master04_image001

 

Kraftverkene i Klæbu og Nidelva

 

Nea- og Nidelvvassdraget har sitt utspring nær Sylan, på svensk side av grensen. Elva renner gjennom kommunene Tydal, Selbu, Klæbu og Trondheim. Avstanden fra kilde til fjord er 160 km og en regner med at vannet bruker 5 døgn på sin vandring til havet. Elva heter Nea ovenfor – og Nidelva nedenfor Selbusjøen. Det er totalt 16 kraftverk i de to vassdrag, 9 i Nea og 7 i Nidelva.

Selbusjøen ligger 157 moh, har en overflate på 58,3 km² og er den største innsjøen i Sør-Trøndelag. Den første regulering av Selbusjøen fant sted i 1917 ved at det ble bygd en nåledam i Brøttemsstrømmen. Seks år senere ble det gravd en senkningskanal over eidet ved Brøttem Sag som sammen med kanalisering gjennom Bjørsjøen tillot ytterligere regulering av sjøen. Nåledammen er i dag nedlagt men lukene i Brøttemskanalen benyttes fortsatt.

Nidelva har sitt utløp fra Selbusjøen/Bjørsjøen gjennom Trangfossen hvor elva er 50 meter dyp, visstnok Norges dypeste. Elva er 30 km lang og renner ut i Trondheimsfjorden gjennom Trondheim by.

Knapt noen elv i Norge har slikt historisk sus over navnet sitt som Nidelva. Gjennom 1000 år har elva vært det grunnleggende naturelement for bosetning, handel, industri, kultur og fritid i kommunene langs elva.

 

Kart.JPG

                              Klikk på

 

Kraftverk

 i Nidelva

Satt i drift

år

Installert

effekt MW

Produksjon GWh/år

 

Nye Leirfossene

2008

16

43

Nedre Leirfoss

1910

12

65

Øvre Leirfoss

1901

15

85

Bratsberg

1977

124

650

Fjæremsfossen

1957

18

74

Svean

1939

30

106

Løkaunet

1926

9

30