Dramatiske dogn i Klabu 1.jpg

 

Dramatiske dogn i Klabu 2.jpg

 

Rittmester Andreas Tanem.jpg

Rittmester Andreas Tanem

 

Etter krigen mottok Andreas Tanem flere takkebrev for sin hjelp og innsats.

Brevene gjengitt nedenfor ble utlånt til Historielaget da artikkelen ble skrevet i 2007.

 

Takkebrev fra Svein Hoffs foreldre 26 juni 1945.jpg

 

Takk fra Kompani Lingeforeningen 8 juli 1946.jpg

 

Takkebrev Svein Hoff 8 juli 1969.jpg