Radio.jpg

 

Innlevering.jpg

 

Toralv Øksnevad.jpg

Toralv Øksnevad

Radioen måtte leveres inn . .

Klokka 19.30 den 9. april 1940 erklærte Vidkun Quisling i NRK radio at Nasjonal samling hadde overtatt styringen i Norge. Tyskerne tok over alle medier, og satte inn nazivennlige redaktører i avisene, mens NRK fikk sende 'ufarlige'  program men var direkte underlagt okkupasjonsmakta. Men de allierte klarte likevel å sende mye propaganda på andre frekvenser.

Sommeren 1941 kom det derfor en forordning om at alle måtte levere inn sine radioapparater.

Inndraging av apparater skjedde i stort omfang,

ialt ca. 538.000, bare NS-medlemmer fikk beholde radioen.

Mange beholdt og gjemte radioen . . og lyttet.

NRK startet nesten omgående med sendinger fra London. "Stemmen fra London" ble et begrep blant radiolyttere i Norge under andre verdenskrig.

På langbølgen kunne man ta inn de frie norske sendingene fra BBC. Bak disse programmene sto NRK-medarbeidere som fulgte den norske regjeringen i eksil.

Sendingene startet alltid med lyden av paukeslag fra åpningen av Beethoven's 5. symfoni, "Skjebnesymfonien",

og "Dette er London med nyheter på norsk", ofte opplest av Toralv Øksnevad.

Noen tolket også signalet som det karateristiske morsesignalet for V (Victory)   • • •

Nyhetene derfra ble videresendt og distribuert i illegale aviser og løpesedler. Sendingene, som også kunne inneholde kodede særmeldinger, gjorde NRK til en viktig faktor i den norske motstandskampen. Særmeldingene var beskjeder fra det britiske forsvarsdepartementet, og besto av en forhåndsavtalt setning med kryptisk innhold. Disse var gjerne ment for Hjemmefronten eller britiske agenter som opererte i Norge, og kunne gi informasjon om alt fra illegale flylaster med våpen, til avlyste sabotasjeaksjoner. De fleste særmeldingene hadde ingen betydning, og var med i sendingen for å kamuflere de virkelige meldingene.

 

 

Tyvlytting under krigen 1.jpg

Tyvlytting under krigen 2.jpg

 

                                                                                   **************************************

Peder H og Karen Dragsten 1.jpg

 

Peder H og Karen Dragsten 2.jpg

 

Peder H og Karen Dragsten 3.jpg