Blendingsgardiner

 

Blendingspapir.jpg

 

Blendingsgardiner i alle vinduer der en hadde lys i rommet innenfor var påbudt under hele krigen. Slike påbud ble utstedt i alle land som var berørt av krigen.

Grunnen var at nattlig flynavigasjon over landet skulle gjøres mest mulig vanskelig ved at man fjernet alt lys i tettbygde strøk og langs veier.

Blendingsgardinene kunne være ulikt utformet, men måtte være lystette. I praksis anskaffet de fleste seg rullegardiner av tykt svart papir som var litt bredere enn vindusåpningen.

Blendingsbestemmelsene var lette å kontrollere, og brudd  på forskriftene kunne føre til bøter på fra 20 til 50 kroner.

Også det lille som var av lovlig biltrafikk ble berørt ved at hovedlysene ble blendet av med limbånd eller maling slik at bare en stripe lys kom ut.

 

   Plakat.jpg

   Plakat fra tyske myndigheter.