Fra Årsskrift 2008

Krigsminne fra 1940.jpg

 

Under den tyske invasjonen i Norge i 1940 ble Jonsvatnet brukt som fremskutt tysk feltflyplass, og opptil 60 tyske fly brukte den improviserte basen. Værnes militære flyplass var ennå ikke ferdig.

Da våren kom og isen smeltet, sto det igjen tre fly som ikke kom seg på vingene.  Flyene, et Heinkel He 111, et Junkers Ju 88 bombefly og et Junkers Ju 52 transportfly sank. Vraket av sistnevnte fly ble senere ødelagt under utbyggingen av en drikkevannsledning på 1980-tallet. De to andre flyene ble etter mange års forberedelser hevet i 2005. Heinkelmaskinen havnet i Tyskland, Junkersmaskinen ble restaurert ved Forsvarsmuseet på Gardermoen.

 

Junkers-Ju-52 Selbusjoen 1940.jpg

Flyet som 'mellomlandet' på Selbusjøen kan ha vært

et Junkers Ju 52 transportfly, som var et kombinert passasjer- og transportfly. Ombord i flyet var 29 soldater.

 

Junkers Ju 87.png

Junkers-Ju-88 Norway-April-1940.jpg

Her er et Junkers Ju 88 bombefly i ferd med å gå

gjennom isen på Jonsvatnet våren 1940,

det rakk ikke å komme seg på vingene . .

 

 

Junkers Ju 87, et tysk stupbombefly, mer kjent

under navnet Stuka (Sturtzkampflugzeug),

var også å se på Jonsvatnet.