Elevene ved framhaldsskolen hadde planlagt avslutningsfest

på 'Ljosheim'  tirsdag 9. april 1940 kl. 19   . . .

 

Framhaldsskolen 9 april 1940.JPG

 

Program.jpg

Ole Svaan skriver i sin dagbok 9. april:

    "Det ble ingen avsluttningsfest for framhaldsskolen p.g.a. den alvorlige situasjonen. Elevene ble på kort varsel innkalt til møte på Sletten skole for å motta vitnemålene av lærer Georg Bjørgen. Han fikk overrakt en gave fra elevene ved Ottar Renå. Sokneprest Arne Skjånes holdt en engasjerende tale, som naturlig nok var sterkt preget av den nyss oppståtte situasjon for vårt land. Alle tilstedeværende var dypt alvorlige og rørt."

 

 

Programmet for kvelden var tegnet og skrevet på baksiden av en reklameplakat, og er idag

preget av 75 års aldring.

 

 

Sletten skole 1932 Thumb.jpg

Sletten skole