Knottgenerator - vedgassgenerator

Knottgenerator.jpgUnder andre verdenskrig var bensin mangelvare og underlagt streng rasjonering til sivilt bruk.

Som erstatning for bensin ble kjøretøyene utstyrt med en vedgassgenerator som produserte vedgass ved ufullstendig (lite oksygentilførsel) forbrenning av knott.

Forbrenningen resulterer i en gassblanding som inneholder store mengder karbonmonoksid(CO), og er en brennbar gass. Før gassen kan brukes til å drive en forbrenningsmotor må den kjøles ned og renses for partikler i et renseanlegg. Deretter blir den brennbare gassen forbrent i motoren på samme måte som bensin. 'Knotten' var små stykker av løvtre, helst osp. Den ble produsert i store mengder og solgt i sekkevis til de som hadde kjøreløyve og rasjoneringskort. Vedgassgeneratorene og kjøleradiatorene tok stor plass og ble montert på utsiden av kjøretøyene.

 

Klaburuta 1 1942.jpg Klaburuta 2 1942.jpg

"Klæburuten" med knottgenerator og kjøleradiator - 1942